Akademia Ignatianum w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
ostatnia migracja danych: 48 minut temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 7 dni temu

________________________________

O TYM WARTO WIEDZIEĆ:

 1. CENTRUM OBSŁUGI STUDENTA AIK

Przed wizytą koniecznie zarezerwuj termin przyjścia przez portal >>BOOKSY<<.

Osoby które nie dokonają rezerwacji terminu nie będą przyjmowane.

 

Siedziba COS

Obsługa studentów (poza stypendiami) odbywa się w pokoju 104A (I piętro);

Obsługa wniosków stypendialnych odbywa się w pokoju 103 (I piętro).

Więcej informacji dostępnych jest na stronie: https://ignatianum.edu.pl/centrum-obslugi-studenta

 

Godziny otwarcia

poniedziałek - nieczynne

wtorek- czwartek - 9:00 - 14:00

piątek - 10:00 - 15:00

I i III sobota miesiąca - 9:00 - 14:00

Najbliższa obsługa studentów w sobotę: 03.12., 17.12.

Sobotnia obsługa wniosków stypendialnych: 03.12.

 

Przerwa w obsłudze: 12:00-12:30

--

*poza rekrutacją kandydatów i sprawami stypendialnymi.

godziny otwarcia Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami znajdują się w pkt. 5.

 

Kontakt

Obsługa studentów: cos@ignatianum.edu.pl; tel. 12 39 99 585

Stypendia: stypendia@ignatianum.edu.pl; tel. 12 39 99 699

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami: bon@ignatianum.edu.pl; tel. 12 39 99 578

Telefon jest czynny tylko w godzinach otwarcia.

____________________________________________________________________________________________________________

 2. PODANIA W USOSweb

Wszystkie podania wynikające z regulaminu studiów AIK, można składać wyłącznie przez USOSweb.

Aby złożyć podanie należy wejść w zakładkę: "DLA STUDENTÓW" -> "PODANIA".

Pozostałe podania niewymienione w katalogu podań w USOSweb, czyli:

 • podania doktorantów;
 • odwołania od decyzji Rektora/Dziekana;
 • rezygnacja ze studiów;
 • wznowienie studiów;
 • przeniesienie do AIK z innej uczelni;
 • podanie o zmianę tematu pracy dyplomowej;
 • oświadczenie o zmianie danych osobowych;
 • i inne niewymienione w katalogu podań;

należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie Centrum Obsługi Studenta (po wcześniejszej rezerwacji terminu przez portal Booksy) LUB przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej AIK w systemie ePUAP LUB przesłać przesyłką pocztową na adres: "Centrum Obsługi Studenta Akademii Ignatianum w Krakowie, ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków".

____________________________________________________________________________________________________________

3. STYPENDIA 2022/2023

Terminy składania wniosków stypendialnych na rok akademicki 2022/2023  >>TUTAJ<<.

Wszystkie niezbędne informacje są dostępne na stronie: www.ignatianum.edu.pl/stypendia


Instrukcje składania wniosków stypendialnych krok po kroku są dostępne w zakładce: "AKTUALNOŚCI" -> "Instrukcje".
Uprzejmie przypominamy, że składanie wniosków stypendialnych odbywa się dwuetapowo:

 • Najpierw wniosek należy zarejestrować w USOSweb (zakładka "DLA WSZYSTKICH" -> "WNIOSKI"), a następnie
 • Wniosek należy wydrukować i podpisać. Wersje papierową wniosku należy złożyć wraz z wymaganymi załącznikami do siedziby COS/STYPENDIA w pokoju 103 (uprzednio rezerwując termin przyjścia przez Booksy).

 

ZMIANY W SYSTEMIE ŚWIADCZEŃ STYPENDIALNYCH DLA STUDENTÓW:

Zgodnie ze znowelizowanym art. 93 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.) świadczenia dla studentów przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich przez łączny okres wynoszący 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem że w ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach:pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów, drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.

____________________________________________________________________________________________________________

4. ADRESY E-MAIL Z DOMENY IGNATIANUM

Wszelkie komunikaty do studentów, doktorantów i uczestników studiów podyplomowych są wysyłane na adresy e-mail z domeny @student.ignatianum.edu.pl

Prosimy Państwa, aby prowadząc korespondencję z pracownikami naukowymi oraz administracją uczelni korzystać wyłącznie z przypisanych do Państwa adresów e-mail. Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieodpisywania na wiadomości przesyłane z prywatnych skrzynek e-mail.

Prowadząc korespondencję z pracownikami uczelni pamiętaj o uczelnianym SAVOIR-VIVRE:

 • rozpoczynamy wiadomość od zwrotu grzecznościowego tj. Szanowni Państwo (gdy piszemy wiadomość np. do jednostki administracyjnej uczelni), Szanowny Panie Doktorze/Profesorze..., Szanowny Ojcze Doktorze/Profesorze (w przypadku kontaktu z jezuitami) itp.,
 • nie rozpoczynamy wiadomości od sformułowania "Witam";
 • przedstawiamy informacje z jakiego kierunku/grupy jesteśmy i w jakim celu kontaktujemy się,
 • wiadomość kończymy formami grzecznościowymi "Z poważaniem", "Z wyrazami szacunku";
 • stosujemy zasady ortografii i gramatyki;
 • podpisujemy e-maila.

____________________________________________________________________________________________________________

5. BIURO DS. OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

W Akademii Ignatianum w Krakowie funkcjonuję Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami (w skrócie BON). Rolą BONu jest podejmowanie i koordynowanie kompleksowych działań, które zapewnią studentom naszej uczelni z różnym stopniem i rodzajem niepełnosprawności równy dostęp do wiedzy, usuwanie szeroko rozumianych barier w kształceniu, rozwijaniu pasji i zainteresowań naukowych. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: https://ignatianum.edu.pl/biuro-ds-osob-niepelnosprawnych

Przed wizytą koniecznie zarezerwuj termin przyjścia przez portal Booksy.

Godziny otwarcia (pokój 104a)*:

wtorek-czwartek - godzina 9:00 - 14:00;

piątek - godzina 10:00 - 15:00;

**wybrane soboty: godzina 9:00 - 14:00.

--

* Nieczynne: 23.11 - 25.11

**Najbliższa obsługa w sobotę: 03.12.2022 r.

_________________________________________________________

6. CERTYFIKAT Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

AIK została Akredytowanym Centrum Rejestracyjnym LanguageCert.
Korzystając z naszych kodów promocyjnych możesz zarejestrować się na egzaminy LanguageCert ze zniżką.

Certyfikat na poziomie min. B2 uprawnia do zwolnienia z egzaminu końcowego z języka angielskiego.

Więcej informacji:

https://www.ignatianum.edu.pl/certyfikaty

kamil.mielnik@ignatianum.edu.pl

____________________________________________________________

7. DOSTĘP DO PROGRAMU STATISTICA

Akademia Ignatianum w Krakowie posiada licencję programu Statistica (pakiet oprogramowania do zaawansowanej analizy danych), z której mogą korzystać zarówno pracownicy jak i studenci Uczelni (również na komputerach prywatnych).
Osoby zainteresowane skorzystaniem z pakietu, prosimy o kontakt e – mailowy z Działem IT: it@ignatianum.edu.pl celem uzyskania oprogramowania i instrukcji.

Więcej o programie Statistica można przeczytać tutaj: https://pl.wikipedia.org/wiki/Statistica
Polska strona firmy StatSoft – producenta programu STATISTICA - https://www.statsoft.pl/
Elektroniczna wersja podręcznika statystyki po polsku - https://www.statsoft.pl/textbook/stathome.html

_________________________________________________________

8. PARKING AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE

Przypominamy, że z parkingów znajdujących się przy Uczelni mogą korzystać tylko studenci niestacjonarni i uczestnicy studiów podyplomowych oraz studenci z orzeczoną niepełnosprawnością i ich asystenci.

Wszystkie pozostałe osoby zachęcamy do zapoznania się z ofertą parkingów miejskich zlokalizowanych przy ul. Kopernika oraz w Galerii Krakowskiej.

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)