Uniwersytet Ignatianum w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
ostatnia migracja danych: ok. 6 godzin temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 25 dni temu

Dział Spraw Studenckich/ dot. godzin obsługi                                                                                                                   28.06.2024 r.

 

Obsługa kandydatów na studia oraz stypendia będzie nieczynna w dniach: 1.07 (w tym dniu kontakt telefoniczny oraz mailowy również będzie utrudniony) 18.07, 24.07, 29.07, 19.09, 24.09, 30.09 (w tym dniu kontakt telefoniczny oraz mailowy również będzie utrudniony), 2.10, 3.10.

----------------------

Dział Spraw Studenckich/ dot. godzin obsługi                                                                                                                       19.06.2024 r.

 

W dniu 19.06.2024 r. (środa) Dział Spraw Studenckich będzie czynny w godzinach 9.00-13.00

----------------------

Dział Spraw Studenckich/ dot. godzin obsługi                                                                                                                       05.06.2024 r.

W dniach 12-14.06.2024 r. Dział Spraw Studenckich będzie nieczynny w godzinach 10.00-13.00

----------------------

Dział Spraw Studenckich                                                                                                                                                     24.05.2024 r.

W dniu 29.05.2024 r. (środa) Dział Spraw Studenckich będzie czynny do godziny 11.00.

----------------------

Centrum Obsługi Studenta/Sekcja Obsługi Studenta

Szanowni Państwo,

informujemy, że Centrum Obsługi Studenta / Sekcja Obsługi w dniu 20 marca 2024 r. (środa), jest nieczynna.

----------------------

Centrum Obsługi Studenta - Sekcja Rekrutacji i Stypendiów / dot. obsługi w dn. 08.03                                                     1.03.2024

Szanowni Państwo,
informujemy, że Centrum Obsługi Studenta / Sekcja Rekrutacji i Stypendiów w dniu 8 marca 2024 r. (piątek), będzie nieczynna ze względu na Święto Uczelni.

-------------------

 Centrum Obsługi Studenta - Sekcja Rekrutacji i Stypendiów / dot. obsługi w dn. 22.02                                                        21.02.2024

Szanowni Państwo,
informujemy, że Centrum Obsługi Studenta / Sekcja Rekrutacji i Stypendiów w dniu 22 lutego 2024 r. (czwartek), będzie czynna w godz. 12.30-14.00.

-------------------

22.01.2024

Międzywydziałowe Studium Języków Obcych / dot. terminy egzaminów końcowych z języków obcych w MSJO (pisemnych)      
zimowa sesja egzaminacyjna 2024

Szanowni Państwo,

informujemy, że zostały ogłoszone terminy zbliżających się egzaminów końcowych z lektoratów odbywających się w zimowej sesji egzaminacyjnej  i sesji poprawkowej 2024.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Międzywydziałowego Studium Języków Obcych w zakładce Komunikaty.

 

-------------------

Centrum Obsługi Studenta - Sekcja Rekrutacji i Stypendiów / dot. stypendiów                                                                            23.11.2023

Szanowni Studenci,

uprzejmie informujemy, że wszystkie wnioski stypendialne, złożone w październiku oraz listopadzie zostały rozpatrzone. Na indywidualnym koncie w USOSweb znajdują się decyzje stypendialne. Przypominamy o konieczności ich odbioru.

Informacje dotyczące aktualnych stawek stypendialnych znajdą Państwo na naszej stronie.

Do końca miesiąca otrzymają Państwo wypłaty stypendium za październik oraz listopad. Zgodnie z Regulaminem kolejne wypłaty będą zlecane na koniec miesiąca, nie wcześniej niż 20 dnia. 

Przypominamy, że wnioski o stypendium socjalne, dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi można składać w każdym miesiącu, między 1 a 10 dniem. W pierwszej kolejności należy zarejestrować wniosek w USOSweb, a następnie złożyć w naszym biurze wersję papierową wraz z załącznikami. 

-------------------

FILMOWE KOŁO FILOZOFICZNE

06.11.2023

Drogie Studentki, Drodzy Studenci,

Od dawien dawna film i kino stanowiło nie tylko stały element szeroko rozumianej sztuki i kultury, ale także doskonałe medium przekazujące ważne, ponadczasowe i uniwersalne treści filozoficzne. W obecnych czasach rozwój techniki i cywilizacji daje nam wszystkim jeszcze większe możliwości korzystania z dorobku kinematografii VOD oferując nam kolejne platformy (Netflix, Player, Skyshowtime, Disney Plus, Viaplay, CDA, Apple TV +, i in.), które ułatwiają dostęp do oglądnięcia filmów.

Chcemy dwa razy w miesiącu (pierwszy poniedziałek i ostatnia środa miesiąca, godz. 18:00-19:00) spotykać się na MS TEAMS i rozmawiać, dyskutować, analizować ciekawe filmy, tropiąc w nich problemy filozoficznej natury.

Zapraszamy zainteresowanych z WSZYSTKICH KIERUNKÓW !!

Do 15 listopada czekamy na Wasze propozycje filmów, o których chcecie porozmawiać. My oczywiście też mamy już gotowe swoje propozycje, ale Wasz głos jest dla nas najważniejszy! Zgłaszajcie swoje pomysły i propozycje na adres: magdalena.kozak@ignatianum.edu.pl lubszczepan.urbaniak@ignatianum.edu.pl

Zapisy na każde spotkanie na maila u Prowadzącego lub Prowadzącej warsztaty.

Terminarz spotkań Koła:

Prowadzący dr Szczepan Urbaniak: 4 grudnia, 8 stycznia (wyjątkowo II pon. miesiąca), 5 luty, 4 marca, 8 kwietnia (wyjątkowo II pon. miesiąca), 6 maja,

3 czerwca

Prowadząca dr Magdalena Kozak: 20 grudnia (wyjątkowo przedostatnia środa miesiąca), 31 stycznia, 28 luty, 27 marca, 24 kwietnia, 29 maja, 26 czerwca

Tytuły omawianych filmów w konkretnych terminach zostaną ogłoszone po 20 listopada.

 

-------------------

Centrum Obsługi Studenta - Sekcja Rekrutacji i Stypendiów / dot. obsługi w dn. 8.11                                                             06.11.2023

Szanowni Państwo,
informujemy, że Centrum Obsługi Studenta / Sekcja Rekrutacji i Stypendiów w dniu 8 listopada 2023 r. (środa), będzie czynna w godz. 9.00 -13.00.

-------------------

Centrum Obsługi Studenta / dot. zajęcia zdalne

26.10.2023

Szanowni Państwo,

w związku z podpisaniem przez JM Rektora Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie dr hab. Tomasza Homę SJ, prof. UIK komunikatu w sprawie zajęć realizowanych w formie zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, informujemy, że w dniach:

- 30-31.10.2023,

- 3-4.11.2023,

- 21-22.12.2023,

zaplanowane zajęcia będą realizowane w czasie rzeczywistym w trybie zdalnym, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.


-------------------

Centrum Obsługi Studenta - Sekcja Rekrutacji i Stypendiów / dot. obsługi w dn. 20.10                                                        17.10.2023

Szanowni Państwo,
informujemy, że Centrum Obsługi Studenta / Sekcja Rekrutacji i Stypendiów w dniu 20 października 2023 r. (piątek), ze względu na ranking rekrutacyjny będzie czynna w godz. 11.00 -15.00

-------------------

Centrum Obsługi Studenta - Sekcja Rekrutacji i Stypendiów / dot. zmiany siedziby

28.09.2023

Szanowni Państwo,
informujemy, że Centrum Obsługi Studenta / Sekcja Rekrutacji i Stypendiów od 2 października 2023 r., na stałe zostanie przeniesione do sali 002 (parter, Budynek Główny).

Szczegółowe informacje na temat godzin urzędowania znajdują się na stronie internetowej.

 Jednocześnie uprzejmie informuję, że w dniu 4 października (środa) biuro będzie nieczynne. Natomiast w dniu 6 października (piątek) biuro będzie obsługiwało jedynie kandydatów na studia.

-------------------

22.09.2023

Komunikat ws. organizacji dnia adaptacyjnego dla studentów pierwszych roczników kierunków prowadzonych w Instytucie Nauk
o Wychowaniu (rozpoczęcie studiów 2023/2024).

Spotkanie adaptacyjne dla studentów studiów stacjonarnych odbędzie się 2.10.2023 r.

Informacje organizacyjne:

  • spotkanie z Władzami Instytutu Nauk o Wychowaniu i zaproszonymi gośćmi:
  • spotkanie z opiekunami poszczególnych pierwszych roczników:
  • przekazanie legitymacji studenckich przy współpracy pracowników administracyjnych Instytutu i COS-u wszystkim studentom, którzy dokonają opłaty za legitymację studencką;
  • wszystkie informacje o sposobie realizacji zajęć dydaktycznych planowanych w dniu 2.10.2023 r. zostaną wysłane poprzez USSweb.

Harmonogram spotkań dla poszczególnych roczników w dniu 2.10.2023 r.

 

Centrum Obsługi Studenta - Sekcja Rekrutacji i Stypendiów / dot. terminarza naboru wniosków stypendialnych

14.09.2023

 

Komunikat ws. terminów naboru wniosków o przyznanie świadczeń pomocy materialnej na rok akademicki 2023/2024    

 

Termin naboru wniosków o przyznanie świadczeń pomocy materialnej na rok akademicki 2023/2024, ustala się dla wniosków o przyznanie stypendium:


I. socjalnego:
a) rejestracja w systemie USOSweb - w terminie od 27 września do 11 października 2023 roku;
b) składanie dokumentów w wersji papierowej – w terminie od 2 października do 12 października 2023 roku.


II. rektora i dla niepełnosprawnych:
a) rejestracja w systemie USOSweb – w terminie od 7 października do 19 października 2023 roku;
b) składanie dokumentów w wersji papierowej – w terminie od 11 października do 20 października 2023 roku.


Wnioski o stypendium rektora będą przyjmowane tylko raz, w podanych powyżej terminach.


Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi student i doktorant może złożyć po wyżej wskazanym terminie. Dokumenty (wraz z wymaganymi załącznikami) przyjmowane są wówczas między 1 a 10 dniem każdego miesiąca roku akademickiego, w którym świadczenie ma zostać przyznane.


Świadczenia, z wyjątkiem zapomogi, będą wypłacane co miesiąc przez okres do dziewięciu miesięcy, na koniec każdego miesiąca, nie wcześniej niż 20 dnia każdego miesiąca, z wyłączeniem świadczeń za miesiące październik i listopad, które zostaną wypłacone do końca grudnia danego roku akademickiego, w którym składany jest wniosek.


W przypadku złożenia wniosku o przyznanie stypendium socjalnego lub stypendium dla osób niepełnosprawnych po głównym terminie, świadczenie przyznaje się od miesiąca, w którym został złożony kompletny wniosek w wersji papierowej (bez możliwości wyrównania za poprzednie miesiące), i będzie wypłacane przez okres pozostały z dziewięciu miesięcy.


Studenci oraz doktoranci ubiegający się o stypendium: rektora, dla niepełnosprawnych i socjalne oraz zapomogę mają obowiązek wypełnić wniosek w systemie USOSweb, a następnie dostarczyć wersje papierową wniosku wraz z wymaganą dokumentacją.

Wnioski zarejestrowane wyłącznie w systemie USOSweb, a nie złożone w wersji papierowej nie będą rozpatrywane.

 

---

Międzywydziałowe Studium Języków Obcych / dot. egzaminu poprawkowego z języka angielskiego                          06.09.2023                                           

Komunikat ws. terminów egzaminów końcowych z lektoratów

Szanowni Państwo,
informujemy, że został wyznaczony termin egzaminu poprawkowego z języka angielskiego.

Egzamin odbędzie się dnia 8.09.2023 o godz. 16.00.
Język angielski B2 - sala 420
Język angielski C1 - sala 419

---

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami / dot. okresowej zmiany pracy BON

07.07.2023

Szanowni Państwo,                                                                             

informuję, że w dniach 10-31.07.2023 r., ze względu na urlop pracownika, biuro BON (p.202) będzie nieczynne. W sprawach związanych z działalnością Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami, należy kontaktować się mailowo na adres bon@ignatianum.edu.pl oraz telefonicznie.

 

 ---

Centrum Obsługi Studenta - Sekcja Rekrutacji i Stypendiów / dot. zmiany siedziby

04.07.2023

Szanowni Państwo,
informujemy, że Centrum Obsługi Studenta / Sekcja Rekrutacji i Stypendiów tymczasowo została przeniesiona do sali 012, na parterze. Zmiana będzie obowiązywać do końca września. 

Szczegółowe informacje na temat godzin urzędowania znajdują się na stronie internetowej.

---

Centrum Obsługi Studenta / dot. godzin otwarcia

03.07.2023

Komunikat ws. godzin otwarcia COS w miesiącach lipiec - sierpień

Szanowni Państwo,
informujemy, że Centrum Obsługi Studenta / sekcja obsługi studentów w miesiącach lipiec – sierpień pracuję w zmienionych godzinach przyjmowania stron. Szczegółowe informacje na temat godzin otwarcia znajdują się na stronie internetowej oraz poniżej:

Godziny otwarcia do 17 lipca:
Poniedziałek: Nieczynne
Wtorek – Piątek: 9:00 – 15:00

Godziny otwarcia od 18 lipca do 31 sierpnia:
Poniedziałek: Nieczynne
Wtorek – Piątek: 9:00 – 14:00
Soboty (22.07, 29.07, 19.08, 26.08): 9:00 – 14:00
Nieczynne: 15.08

Przypominamy, że na odbiór dyplomu obowiązują zapisy poprzez portal booksy.com.

 

---

Międzywydziałowe Studium Języków Obcych  / dot. egzaminy z lektoratu

13.06.2023

Komunikat ws. terminów egzaminów końcowych z lektoratów

Szanowni Państwo,
informujemy, że zostały ogłoszone terminy zbliżających się egzaminów końcowych z lektoratów odbywających się w letniej sesji egzaminacyjnej i sesji poprawkowej. Szczegóły znajdują się TUTAJ.

 

---

Centrum Obsługi Studenta / dot. ankiet

30.05.2023

Komunikat ws. ankiet oceniających pracę nauczycieli akademickich

Szanowni Państwo,
Studenci, Doktoranci i Uczestnicy studiów podyplomowych,
w związku ze zbliżającym się końcem semestru letniego roku akademickiego 2022/2023 prosimy o wypełnienie anonimowych ankiet (dostępnych w systemie USOSweb) oceniających pracę poszczególnych nauczycieli akademickich w bieżącym semestrze.
Ankiety będą dostępne w dniach od 5 czerwca (poniedziałek) do 21 czerwca (środa) 2023 roku.
Państwa uwagi i opinie są dla nas bardzo ważne, ponieważ mogą się przyczynić do poprawy jakości kształcenia na naszej Uczelni. Bardzo prosimy o przemyślane i rzetelne oceny.
Ścieżka dostępu do ankiet:
1. Zaloguj się na konto USOSweb
Wyświetli się baner z komunikatem o dostępnej ankiecie, wystarczy kliknąć: Wypełnij Ankietę.
lub
2. Z Menu górnego wybierz zakładkę: DLA STUDENTÓW
3. Wybierz panel: ANKIETY
4. Kliknij pole: WYPEŁNIJ ANKIETĘ
5. Po zakończeniu wypełniania ankiety, kliknij pole: ZAPISZ ODPOWIEDZI.

 

---

Centrum Obsługi Studenta / dot. zajęć

17.05.2023

Komunikat ws. dodatkowego dnia wolnego 

Szanowni Studenci,
informujemy, że zgodnie z Kalendarium roku akademickiego 2022/2023, został ustanowiony dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich w piątek w tygodniu kiedy odbywają się juwenalia.
W związku z powyższym, piątek 19 maja 2023 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych dla studentów studiów stacjonarnych.

Zajęcia dydaktyczne, które miały się odbyć 19 maja podlegają odpracowaniu w jednej z wybranej przez prowadzących zajęć form:
- odpracowanie zajęć w formie indywidualnej pracy studenta ustalonej przez prowadzącego zajęcia, lub
- odpracowanie zajęć w formie on-line w innym terminie ustalonym wspólnie ze studentami.

 

---

Instytut Psychologii / dot. kursu dla psychologów                                                                                                                                     05.04.2023

 

Zaproszenie do udziału w kursie dla przyszłych psychologów

Polska staje się krajem pluralistycznym kulturowo, a obecne wyzwania – wojna na Ukrainie, kryzys migracyjny, kryzys klimatyczny czy pandemia – sprawiają, że psycholodzy nie tylko będą bardziej potrzebni, lecz także coraz częściej będą pracować i stykać się z osobami z innych kultur. W odpowiedzi na nowe wyzwania zawodowe w pracy psychologa, proponujemy program zajęć finansowany przez projekt „Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni" nr POWR.03.05.00-00-Z203/1, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zawierający wykłady i ćwiczenia z zakresu tej problematyki.

Wykład wprowadzający prowadzony przez prof. Halinę Grzymała-Moszczyńską i Annę Jurek odbędzie się online 13 kwietnia 2023 r. o godzinie 19:15.

Szczegółowe informacje: KURS DLA PSYCHOLOGÓW

  

---

Centrum Obsługi Studenta / dot. zajęć

30.03.2023

 

Komunikat ws. powrotu do zajęć w formie hybrydowej

Szanowni Państwo,

na prośbę Pani dr hab. Moniki Stankiewicz-Kopeć, prof. AIK, Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia przesyłam poniższy komunikat:
Szanowni Państwo, Studenci, Doktoranci, Słuchacze Studiów Podyplomowych, uprzejmie informujemy, że 12 kwietnia 2023 r. (środa) w Akademii Ignatianum w Krakowie powracamy do zajęć w formie hybrydowej (stacjonarno-zdalnej) zgodnie z harmonogramem.
Jednocześnie informujemy, że prace remontowo-budowlane związane z montażem windy w budynku głównym AIK wciąż trwają, z czym łączą się określone uciążliwości i ograniczenia.
Jeśli będą one przeszkadzały w prowadzeniu zajęć w znacznym stopniu, zastrzegamy sobie możliwość podjęcia kolejnych decyzji, co do trybu prowadzenia zajęć w semestrze letnim bieżącego roku akademickiego.


Dr hab. Monika Stankiewicz-Kopeć, prof. AIK
Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia 

kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)