Akademia Ignatianum w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wszystkie kierunki studiów

Wszystkie kierunki, specjalności i specjalizacje na jednej liście
Kierunek Specjalności i specjalizacje
Administracja i polityka publiczna (4)
Arteterapia (1)
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (2)
Etyka (dla nauczycieli) (1)
Filologia angielska (2)
Filozofia (4)
Kulturoznawstwo (3)
Logopedia (2)
Międzywydziałowe studia podyplomowe z zakresu antropologii, psychologii i pedagogiki chrześcijańskiej – Szkoła Formatorów (1)
Nauki o kulturze i religii (1)
Nauki o polityce (2)
Nauki o polityce i administracji (1)
Organizacja i zarządzanie w oświacie (1)
Pedagogika (6)
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (2)
Praca socjalna (3)
Profilaktyka przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży (1)
Psychologia (2)
Suicydologia (1)
Turystyka i rekreacja (1)
Wymiana międzynarodowa w ramach programu Erasmus (1)
Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej (1)
Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych (2)
Pogrubieniem oznaczone są te spośród kierunków, specjalności i specjalizacji, które są realizowane na tej uczelni. W nawiasie podana jest liczba programów studiów związanych z tym kierunkiem nauczania (nie wliczając w to programów realizujących ten kierunek tylko na jednym z możliwych toków nauczania).
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)