Uniwersytet Ignatianum w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do logopedii i terapii logopedycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PSY-WRO-SJ>WLogiT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do logopedii i terapii logopedycznej
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: IV rok - Psychologia stacjonarne - spec. Wspomaganie rozwoju
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Logopedia jako nauka z pogranicza foniatrii, neurofizjologii, językoznawstwa skupia i syntetyzuje wiadomości w które należy wyposażyć psychologów, terapeutów dla pogłębienia psychologiczno-pedagogicznej problematyki wchodzącej w zakres wspomagania rozwoju dziecka. Kurs prezentuje szerokie spektrum teoretycznej wiedzy na temat zaburzeń mowy oraz daje praktyczne wskazówki przydatne w pracy rewalidacyjnej dziecka z wadą wymowy.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ignatianum w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)