Akademia Ignatianum w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

zobacz inne jednostki

Instytut Nauk o Wychowaniu 0PA00000

To jest lista aktywnych rejestracji odbywających się we wskazanej jednostce. Zaloguj się, aby zobaczyć odnośniki do stron związanych z konkretnymi turami rejestracji.

Rejestracja na seminarium dyplomowe licencjackie cz. I 21/22-L_PED-NL-2(04) pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Studenci zapisują się do jednej grupy seminaryjnej z 3 zaproponowanych.

zakończona
2022-02-11 15:00 - 2022-02-14 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Zapisy na seminarium dyplomowe licencjackie cz. I - PED-NL-2(04)
1
Niezalogowany
...

Rejestracja na przedmioty opcjonalne 21/22-L_PED-NM-1(02) pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Studenci wybierają jeden wykład z dwóch dostępnych:

1. Małżeństwo, rodzina, wychowanie - interpretacja wybranych tekstów biblijnych

lub

2. Starzenie się populacji świata jako wyzwanie dla współczesnej cywilizacji

zakończona
2022-02-11 15:00 - 2022-02-14 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Zapisy na przedmioty opcjonalne - PED-NM-1(02)
1
Niezalogowany

Rejestracja na przedmioty opcjonalne oraz Seminarium dyplomowe licencjackie cz. I 21/22-L_PED-SL-2(04) pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Studenci wybierają jeden wykład opcjonalny z dwóch dostępnych

1.Pedagogika religii

lub

2.Rodzina w Biblii. Kontekst kulturowy i przesłanie tekstów

a także jedną grupę seminarium z 5 zaproponowanych.

zakończona
2022-02-14 08:00 - 2022-02-17 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Zapisy na przedmioty opcjonalne i Seminarium dyplomowe licencjackie cz. I - PED-SL-2(04)
2
Niezalogowany
...

Rejestracja na przedmioty opcjonalne 21/22-L_PED-SM-1(02) pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Studenci wybierają jeden wykład opcjonalny z dwóch dostępnych:

1. Etyka wychowawcza – wybrane zagadnienia

lub

2. Starzenie się populacji świata jako wyzwanie dla współczesnej cywilizacji

zakończona
2022-02-14 08:00 - 2022-02-17 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Zapisy na przedmioty opcjonalne - PED-SM-1(02)
1
Niezalogowany

Rejestracja na przedmioty opcjonalne 21/22-L_PPW-NJ-3(06) pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Studenci wybierają jeden przedmiot z dwóch dostępnych:

1 Metodyka gry na instrumentach

lub

2 Podstawy języka migowego

zakończona
2022-02-11 15:00 - 2022-02-14 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Zapisy na przedmioty opcjonalne - PPW-NJ-3(06)
1
Niezalogowany
...

Rejestracja na przedmioty opcjonalne 21/22-L_PPW-SJ-3(06) pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Studenci wybierają jeden przedmiot z dwóch dostępnych:

1. Metodyka gry na instrumentach

lub

2. Podstawy języka migowego

zakończona
2022-02-14 08:00 - 2022-02-17 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Zapisy na przedmioty opcjonalne - PPW-SJ-3(06)
1
Niezalogowany

Rejestracja na Seminarium dyplomowe licencjackie cz. I 21/22-L_PRS-SL-2(04) pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Studenci wybierają jedną grupę seminarium z dwóch dostępnych

zakończona
2022-02-15 08:00 - 2022-02-18 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Zapisy na Seminarium dyplomowe licencjackie cz. I - PRS-SL-2(04)
1
Niezalogowany
...

Rejestracja na specjalność - ART-SM-1(01) 21/22-Z-ART-SM-SPEC pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Szanowni Państwo,

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z poniższymi informacjami przed przystąpieniem do dokonania wyboru.

Każdy z Państwa deklaruje wybór - JEDNEJ GŁÓWNEJ oraz JEDNEJ ALTERNATYWNEJ ścieżki kształcenia. Deklaracja wyboru ścieżki kształcenia może zostać wypełniona tylko raz w trakcie trwania studiów. Wybór alternatywnej ścieżki kształcenia powinien być inny niż głównej ścieżki kształcenia.

W przypadku nieuruchomienia ścieżki kształcenia głównej ze względu na zbyt małą liczbę deklaracji, student zostaje wpisany na wybraną przez siebie ścieżkę kształcenia alternatywną.

Poniżej przestawiam opis kwalifikacji zawodowych:

• Ścieżka: Arteterapia z twórczą resocjalizacją

Absolwenci mogą być zatrudnieni jako: pedagodzy-arteterapeuci w placówkach edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych, rewalidacyjnych, socjoterapeutycznych, kulturalno-oświatowych oraz leczniczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, świetlicach socjoterapeutycznych, warsztatach terapii zajęciowej, placówkach oświatowych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, specjalistyczno-terapeutycznego czy rodzinnego, w domach dziennego pobytu oraz ośrodkach readaptacyjnych i resocjalizacyjnych.

• Ścieżka: Arteterapia w procesie wspomagania rozwoju

Absolwenci mogą być zatrudnieni jako: pedagodzy-arteterapeuci w placówkach o charakterze oświatowym, opiekuńczym, terapeutycznym, medycznym, kulturalno-oświatowym, a w szczególności w: szkołach, przedszkolach, szkołach i klasach integracyjnych, szpitalach, sanatoriach, hospicjach, zakładach leczniczych, warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej, domach dziennego pobytu, ośrodkach szkolno – wychowawczych, świetlicach socjoterapeutycznych, ośrodkach rehabilitacyjno – readaptacyjnych, domach kultury, stowarzyszeniach i fundacjach obejmujących różne formy terapii przez sztukę.

zakończona
2021-11-22 08:00 - 2021-11-23 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja na specjalność dla rocznika ART-SM-1(01)
2
Niezalogowany

Rejestracja na specjalność - PED-NL-1(01) 21/22-Z-PED-NL-SPEC pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Szanowni Państwo,

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z poniższymi informacjami przed przystąpieniem do dokonania wyboru.

Każdy z Państwa deklaruje wybór - JEDNEJ GŁÓWNEJ oraz JEDNEJ ALTERNATYWNEJ ścieżki kształcenia. Deklaracja wyboru ścieżki kształcenia może zostać wypełniona tylko raz w trakcie trwania studiów. Wybór alternatywnej ścieżki kształcenia powienien być inny niż głównej ścieżki kształcenia.

W przypadku nieuruchomienia ścieżki kształcenia głównej ze względu na zbyt małą liczbę deklaracji, student zostaje wpisany na wybraną przez siebie ścieżkę kształcenia alternatywną.

Poniżej przestawiam opis kwalifikacji zawodowych:

• Resocjalizacja kreująca

Absolwent tej ścieżki kształcenia może podjąć pracę jako pedagog

w instytucjach, których celem jest opieka, wychowanie i resocjalizacja, w szczególności:

Policyjna Izba Dziecka, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Ośrodek Przeciwdziałania Przemocy, poradnie rodzinne oraz jako wychowawca w instytucjach zajmujących się wychowaniem i resocjalizacją, w szczególności: młodzieżowe ośrodki wychowawcze

i zakłady poprawcze, świetlice socjoterapeutyczne, placówki interwencyjne, zakłady karne, areszty śledcze, służby więzienne;

• Pedagogika szkolna z profilaktyką społeczną

Absolwent tej ścieżki kształcenia może podjąć pracę jako: pedagog szkolny w szkołach wszystkich stopni i rodzajów, wychowawca internatów, burs, Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, pedagog w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, wychowawca w placówkach wsparcia dziennego (np. świetlice środowiskowe), i in. placówkach edukacyjnych, w których ustawowo realizowane są programy profilaktyczne, własna działalność profilaktyczna w organizacjach pozarządowych.

zakończona
2021-11-26 08:00 - 2021-11-27 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja na specjalność dla rocznika PED-NL-1(01)
2
Niezalogowany
...

Rejestracja na specjalność - PED-NM-1(01) 21/22-Z-PED-NM-SPEC pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Szanowni Państwo,

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z poniższymi informacjami przed dokonaniem wyboru.

Każdy z Państwa deklaruje wybór - JEDNEJ GŁÓWNEJ oraz JEDNEJ ALTERNATYWNEJ ścieżki kształcenia. Deklaracja wyboru ścieżki kształcenia może zostać wypełniona tylko raz w trakcie trwania studiów. Wybór alternatywnej ścieżki kształcenia powinien być inny niż głównej.

W przypadku nieuruchomienia ścieżki kształcenia głównej ze względu na zbyt małą liczbę deklaracji, student zostaje wpisany na wybraną przez siebie ścieżkę kształcenia alternatywną.

Szczegóły opisu kwalifikacji poszczególnych specjalności znajdują się na Państwa mailach.

Przy wyborze specjalności bardzo proszę o zwrócenie uwagi na poniższe informację:

• Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową

Wybór zakresu kształcenia: Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową mogą dokonać wyłącznie studenci, którzy ukończyli studia na kierunku Pedagogika resocjalizacyjna lub na innym kierunku, na którym realizowali studia w zakresie Pedagogiki resocjalizacyjnej/Resocjalizacji kreującej.

• Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Wybór zakresu kształcenia: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna mogą dokonać wyłącznie studenci, którzy ukończyli studia na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna lub innym kierunku studiów, na którym uzyskali kwalifikacje nauczycielskie do pracy w placówkach przedszkolnych i klasach I-III.

• Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną

Do ukończenia studiów w zakresie: Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną wymagane jest podsiadanie przygotowania pedagogicznego. Studenci, którzy nie posiadają wymaganego przygotowania pedagogicznego, odpowiadającego wybranemu zakresowi kształcenia, uzyskanego w trakcie studiów pierwszego stopnia, mogą je uzupełnić odpłatnie w trakcie studiów drugiego stopnia, dokonując wyboru dodatkowego modułu.

zakończona
2021-12-03 08:00 - 2021-12-04 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja na specjalność - PED-NM-1(01)
2
Niezalogowany

Rejestracja na specjalność - PED-SL-1(01) 21/22-Z-PED-SL-SPEC pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Szanowni Państwo,

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z poniższymi informacjami przed przystąpieniem do dokonania wyboru.

Każdy z Państwa deklaruje wybór - JEDNEJ GŁÓWNEJ oraz JEDNEJ ALTERNATYWNEJ ścieżki kształcenia. Deklaracja wyboru ścieżki kształcenia może zostać wypełniona tylko raz w trakcie trwania studiów. Wybór alternatywnej ścieżki kształcenia powinien być inny niż głównej ścieżki kształcenia.

W przypadku nieuruchomienia ścieżki kształcenia głównej ze względu na zbyt małą liczbę deklaracji, student zostaje wpisany na wybraną przez siebie ścieżkę kształcenia alternatywną.

Poniżej przestawiam opis kwalifikacji zawodowych:

• Logopedia

Absolwent tej ścieżki kształcenia może podjąć pracę jako nauczyciel-logopeda

w przedszkolach, szkołach i in. placówkach oświatowych lub jako prowadzący zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;

• Resocjalizacja kreująca

Absolwent tej ścieżki kształcenia może podjąć pracę jako pedagog

w instytucjach, których celem jest opieka, wychowanie i resocjalizacja, w szczególności:

Policyjna Izba Dziecka, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Ośrodek Przeciwdziałania Przemocy, poradnie rodzinne oraz jako wychowawca w instytucjach zajmujących się wychowaniem i resocjalizacją, w szczególności: młodzieżowe ośrodki wychowawcze

i zakłady poprawcze, świetlice socjoterapeutyczne, placówki interwencyjne, zakłady karne, areszty śledcze, służby więzienne;

• Pedagogika szkolna z profilaktyką społeczną

Absolwent tej ścieżki kształcenia może podjąć pracę jako: pedagog szkolny w szkołach wszystkich stopni i rodzajów, wychowawca internatów, burs, Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, pedagog w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, wychowawca w placówkach wsparcia dziennego (np. świetlice środowiskowe), i in. placówkach edukacyjnych, w których ustawowo realizowane są programy profilaktyczne, własna działalność profilaktyczna w organizacjach pozarządowych.

zakończona
2021-11-22 08:00 - 2021-11-23 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja na specjalność dla rocznika PED-SL-1(01)
2
Niezalogowany
...

Rejestracja na specjalność - PED-SM-1(01) 21/22-Z-PED-SM-SPEC pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Szanowni Państwo,

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z poniższymi informacjami przed dokonaniem wyboru.

Każdy z Państwa deklaruje wybór - JEDNEJ GŁÓWNEJ oraz JEDNEJ ALTERNATYWNEJ ścieżki kształcenia. Deklaracja wyboru ścieżki kształcenia może zostać wypełniona tylko raz w trakcie trwania studiów. Wybór alternatywnej ścieżki kształcenia powinien być inny niż głównej.

W przypadku nieuruchomienia ścieżki kształcenia głównej ze względu na zbyt małą liczbę deklaracji, student zostaje wpisany na wybraną przez siebie ścieżkę kształcenia alternatywną.

Szczegóły opisu kwalifikacji poszczególnych specjalności znajdują się na Państwa mailach.

Przy wyborze specjalności bardzo proszę o zwrócenie uwagi na poniższe informację:

• Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową

Wybór zakresu kształcenia: Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową mogą dokonać wyłącznie studenci, którzy ukończyli studia na kierunku Pedagogika resocjalizacyjna lub na innym kierunku, na którym realizowali studia w zakresie Pedagogiki resocjalizacyjnej/Resocjalizacji kreującej.

• Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną

Do ukończenia studiów w zakresie: Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną wymagane jest podsiadanie przygotowania pedagogicznego. Studenci, którzy nie posiadają wymaganego przygotowania pedagogicznego, odpowiadającego wybranemu zakresowi kształcenia, uzyskanego w trakcie studiów pierwszego stopnia, mogą je uzupełnić odpłatnie w trakcie studiów drugiego stopnia, dokonując wyboru dodatkowego modułu.

• Logopedia z komunikacją społeczną

Wybór zakresu kształcenia: Logopedia z komunikacją społeczną mogą dokonać wyłącznie studenci, którzy ukończyli studia na kierunku Logopedia lub innym kierunku, na którym realizowali studia w zakresie logopedii i uzyskali kwalifikacje nauczycielskie do pracy w placówkach oświatowych.

zakończona
2021-11-29 08:00 - 2021-11-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja na specjalność - PED-SM-1(01)
2
Niezalogowany

Rejestracja na Proseminarium 21/22-Z_ART-SM-1(01) pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Studenci zapisują się do jednej grupy seminaryjnej z 2 zaproponowanych

zakończona
2021-10-25 09:00 - 2021-10-26 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja na Proseminarium ART-SM-1(01)
1
Niezalogowany
...

Rejestracja na Proseminarium 21/22-Z_PED-NM-1(01) pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Studenci zapisują się do jednej grupy seminaryjnej z 10 zaproponowanych

zakończona
2021-10-25 09:00 - 2021-10-26 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja na Proseminarium PED-NM-1(01)
1
Niezalogowany

Rejestracja na wykład w języku obcym 21/22-Z_PED-SL-3(05) pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Studenci wybierają jeden wykład opcjonalny w języku obcym angielskim z dwóch dostępnych:

1. Comparative educational studies

lub

2. Character Education

zakończona
2021-09-21 08:00 - 2021-09-24 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja na wykład w języku obcym - PED-SL-3(05)
1
Niezalogowany
...

Rejestracja na Proseminarium 21/22-Z_PED-SM-1(01) pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Studenci zapisują się do jednej grupy seminaryjnej z 7 zaproponowanych

zakończona
2021-10-25 09:00 - 2021-10-26 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja na Proseminarium PED-SM- 1(01)
1
Niezalogowany

Rejestracja na seminarium dyplomowe magisterskie cz.I 21/22-Z_PPW-SJ-4(07) pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Studenci zapisują się do jednej grupy seminaryjnej z 7 zaproponowanych.

zakończona
2021-09-21 08:00 - 2021-09-24 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Zapisy na seminarium dyplomowe magisterskie cz.I
1
Niezalogowany
...