Akademia Ignatianum w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia PSY-OPC>SOCJ
Reguły punktacji przedmiotu

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
Europejski System Transferu Punktów
ECTS
3
(2020/2021-Z - 2020/2021-L)
3
(2021/2022-Z - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)