Akademia Ignatianum w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Influencer Marketing we współczesnych realiach rynkowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ZNT-SL>WYMONO3S4.22
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Influencer Marketing we współczesnych realiach rynkowych
Jednostka: Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Grupy: II rok - Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-23 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Grzechynka
Prowadzący grup: Agnieszka Grzechynka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa
Wykład - Ocena końcowa
Efekty uczenia się:

Wiedza
Student posiada wiedzę dotyczącą zjawisk zachodzących we współczesnym świecie ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru odnoszącego się do zarządzania we wszelakiego rodzaju instytucjach
Powiązane efekty kierunkowe:
K1_W01, K1_W15, K1_W17
Metody weryfikacji:
Inne:zależne od konkretnego kursu

Umiejętności
Student potrafi analizować zjawiska związane z procesem zarządzania
Powiązane efekty kierunkowe:
K1_U01
Metody weryfikacji:
Inne:zależne od konkretnego kursu

Kompetencje społeczne
Student patrzy krytycznie na zjawiska zachodzące w sferze publicznej
Powiązane efekty kierunkowe:
K1_K04
Metody weryfikacji:
Inne:zależne od konkretnego kursuTreści kształcenia:

Wykład:
Kurs osadza narzędzie influencer marketingu w szerokim kontekście nowoczesnej gospodarki, pozwalając poznać jego istotę oraz praktyczne zastosowania. Studenci zapoznają się z metodami skutecznego wyboru liderów opinii do kampanii promocyjnych marek, tworzenia umów influencerskich oraz rozliczania współpracy. Poza kompleksowym przedstawieniem technicznych metod wdrażania kampanii influencer marketingu oraz monitorowania oczekiwanych korzyści, nacisk położony zostanie także na przedstawienie potencjalnych zagrożeń i ryzyk. Studenci nauczą się je prognozować oraz uwzględniać podczas tworzenia strategii promocji marek. Omówione zostaną także najświeższe regulacje prawne, dotyczące zasad oznaczania współprac influencerskich.

Bloki tematyczne:

 1. „Reklama nie działa” – czyli specyfika funkcjonowania pokolenia Z w realiach marketingu 4.0. i 5.0.

 2. Ewolucja influencer marketingu – kim jest współczesny orędownik marki?

 3. Mapping - metody skutecznego wyboru influencera i wdrożenie zasad współpracy z marką

 4. Zarządzanie kryzysowe w influencer marketingu

 5. Prawna strona influencer marketingu – regulacje ustawowe i wytyczne UOKiK

 6. Jak samemu stać się influencerem? Znaczenie marki osobistej we współczesnym życiu publicznym.

 7. Praktyczne zajęcia warsztatowe: budowa strategii kampanii influencer marketingowej

Metody dydaktyczne:

Wykład:
Z racji swojego praktycznego wymiaru, wykład posiada elementy konwersatoryjne, uwzględnia prowadzenie dyskusji, a także analizę realnych case studies.
Oceny formujące:

Inne zależne od konkretnego kursu:
Ocena końcowa zostanie wystawiona na podstawie punktów, uzyskanych podczas egzaminu pisemnego.

Dodatkowe punkty student może uzyskać biorąc czynny udział w spotkaniu warsztatowym podczas ostatnich zajęć.
Ocena końcowa:

Student może w trakcie egzaminu uzyskać maksymalnie 50 punktów, a ocena końcowa zostanie wystawiona w oparciu o poniższą skalę:

0-24 punktów – ocena 2.0

25-30 punktów – ocena 3.0

31-35 punktów – ocena 3.5

36-40 punktów – ocena 4.0

41-44 punktów – ocena 4.5

45-50 punktów – ocena 5.0

UWAGA: Dodatkowe punkty (doliczane do tych, uzyskanych na egzaminie), uzyska grupa, która zwyciąży podczas zadania projektowego, realizowanego w trakcie ostatniego spotkania. Zasady zostaną przedstawione studentom podczas pierwszego wykładu.
Literatura:

Podstawowa:
P. Górecka-Butora, P. Strykowski, K. Biegun, Influencer marketing od A do Z, Whitepress, Bielsko-Biała 2019

K. Stopczyńska, Influencer marketing w dobie nowych mediów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łodź 2021

I. Setiawan, K. Hermawan, P. Kotler, Marketing 5.0. Technologie Next Tech, MT Biznes 2021

A. Grzechynka, Lean Social Media. Szczupłe zarządzanie marką w mediach społecznościowych, Wyd. Akademii Ignatianum, Kraków 2021

 

 


Uzupełniająca:
P. Kotler, Marketing 4.0. Era cyfrowa, Wyd. mt biznes 2017

A. Miotk, Skuteczne social media, Wyd. One Press 2017

M. Żukowski, Twoja firma w social mediach, Wyd. One Press 2018

T. Reich, Jak dbać o wizerunek w mediach społecznościowych, Wyd. Słowa i Myśli 2016
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Ignatianum w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0 (2023-07-12)