Akademia Ignatianum w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współpraca rozwojowa Północ-Południe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ZNT-SL>WYMONO3S2.22
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współpraca rozwojowa Północ-Południe
Jednostka: Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Grupy: I rok - Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-23 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Kurpiewska-Korbut
Prowadzący grup: Renata Kurpiewska-Korbut
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa
Wykład - Ocena końcowa
Efekty uczenia się:

Wiedza
Student posiada wiedzę dotyczącą zjawisk zachodzących we współczesnym świecie ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru odnoszącego się do zarządzania we wszelakiego rodzaju instytucjach
Powiązane efekty kierunkowe:
K1_W01, K1_W15, K1_W17
Metody weryfikacji:
Inne:Zależne od konkretnego kursu

Umiejętności
Student potrafi analizować zjawiska związane z procesem zarządzania
Powiązane efekty kierunkowe:
K1_U01
Metody weryfikacji:
Inne:Zależne od konkretnego kursu

Kompetencje społeczne
Student patrzy krytycznie na zjawiska zachodzące w sferze publicznej
Powiązane efekty kierunkowe:
K1_K04
Metody weryfikacji:
Inne:Zależne od konkretnego kursuTreści kształcenia:

Wykład:
1. Wprowadzenie. Współpraca rozwojowa a pomoc humanitarna. Północ i Południe. Wyjaśnienia terminologiczne

2. Historia współpracy rozwojowej od zakończenia II wojny światowej do Milenijnych Celów Rozwoju.

3. Architektura międzynarodowego systemu pomocy rozwojowej i jej formy. 

4. Teorie rozwojowe w ramach ekonomii rozwoju

5. Problematyka ubóstwa

6. Zjawisko migracji 
Metody dydaktyczne:

Wykład:
Wykład informacyjny wraz z prezentacją multimedialną
Oceny formujące:

Inne Zależne od konkretnego kursu:
Ocenie podlegać będzie test końcowy z zaprezentowanych zagadnień, składający się z pytań zamkniętych i półotwartych. 
Ocena końcowa:

Ocena końcowa to ocena z testu egzaminacyjnego. 
Literatura:

Podstawowa:
- Fyderek Ł., Jarecka-Stępień K., Kurpiewska-Korbut R., Stępień J., Wprowadzenie do problematyki pomocy rozwojowej, Kraków 2010.

- Solarz M.W., Północ-Południe. Krytyczna analiza podział świata na kraje wysoko i słabo rozwinięte, Warszawa 2009.


Uzupełniająca:
- Lister R., Bieda, Warszawa 2007

- Payne A., Phillips N., Rozwój Warszawa 2011

- Trzciński T., Zapomniany świat, Kraków 2018

- Sowell T., Bieda, bogactwo i polityka w ujęciu globalnym, Warszawa 2016
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Ignatianum w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)