Akademia Ignatianum w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Urząd i Służba Bezpieczeństwa w "ludowej" Polsce 1944-1989/1990

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ZNT-SL>WYMONO2S2.22
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Urząd i Służba Bezpieczeństwa w "ludowej" Polsce 1944-1989/1990
Jednostka: Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Grupy: I rok - Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-23 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Filip Musiał
Prowadzący grup: Filip Musiał
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa
Wykład - Ocena końcowa
Efekty uczenia się:

Wiedza
Student posiada wiedzę dotyczącą zjawisk zachodzących we współczesnym świecie ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru odnoszącego się do zarządzania we wszelakiego rodzaju instytucjach
Powiązane efekty kierunkowe:
K1_W01, K1_W15, K1_W17
Metody weryfikacji:
Inne:Zależne od konkretnego kursu

Umiejętności
Student potrafi analizować zjawiska związane z procesem zarządzania
Powiązane efekty kierunkowe:
K1_U01
Metody weryfikacji:
Inne:Zależne od konkretnego kursu

Kompetencje społeczne
Student patrzy krytycznie na zjawiska zachodzące w sferze publicznej
Powiązane efekty kierunkowe:
K1_K04
Metody weryfikacji:
Inne:Zależne od konkretnego kursuTreści kształcenia:

Wykład:
Dzieje UB-SB, struktrury i metody pracy operacyjnej tzw. cywilnego komunistycznego aparatu represji w l. 1944-1990.
Metody dydaktyczne:

Wykład:
Wykład informacyjny.
Oceny formujące:

Inne Zależne od konkretnego kursu:
Praca zaliczeniowa.
Ocena końcowa:

Ocena z pracy zaliczeniowej

 

Esej naukowy składający się z części ogólnej dotyczącej wybranej metody, formy, bądź środka pracy operacyjnej oraz opisu wybranego case study.

 

15% - struktura

15% - dobór literatury

70% - strona merytoryczna
Literatura:

Podstawowa:
Terlecki, Miecz i tarcza komunizmu. Historia aparatu bezpieczeństwa w Polsce 1944–1990, Kraków 2007 (i późniejsze wydania)

F. Musiał, Podręcznik bezpieki. Teoria pracy operacyjnej Służby Bezpieczeństwa w świetle wydawnictw resortowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych PRL (1970–1989), Kraków 2007 (i późniejsze wydania)


Uzupełniająca:
Raport Rokity. Sprawozdanie Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do Zbadania Działalności MSW, wstęp J. Rokita, posłowie A. Dudek, Kraków 2005.

Czekiści: organy bezpieczeństwa w europejskich krajach bloku sowieckiego 1944–1989, red. K. Persak, Ł. Kamiński, Warszawa 2010 [Część dotycząca “ludowej” Polski].
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Ignatianum w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0 (2023-07-12)