Akademia Ignatianum w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współczesna pomoc humanitarna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ZNT-SL>WYMONO1S4.22
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesna pomoc humanitarna
Jednostka: Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Grupy: II rok - Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-23 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Kurpiewska-Korbut
Prowadzący grup: Renata Kurpiewska-Korbut
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa
Wykład - Ocena końcowa
Efekty uczenia się:

Wiedza
Student posiada wiedzę dotyczącą zjawisk zachodzących we współczesnym świecie ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru odnoszącego się do zarządzania we wszelakiego rodzaju instytucjach
Powiązane efekty kierunkowe:
K1_W01, K1_W17
Metody weryfikacji:
Inne:Zależne od konkretnego kursu

Umiejętności
Student potrafi analizować zjawiska związane z procesem zarządzania
Powiązane efekty kierunkowe:
K1_U01, K1_U19
Metody weryfikacji:
Inne:Zależne od konkretnego kursu

Kompetencje społeczne
Student patrzy krytycznie na zjawiska zachodzące w sferze publicznej
Powiązane efekty kierunkowe:
K1_K01, K1_K07
Metody weryfikacji:
Inne:Zależne od konkretnego kursuTreści kształcenia:

Wykład:
1. Zasady humanitaryzmu. Idea i historia humanitaryzmu

2. Charakterystyka współczesnej pomocy humanitarnej

3. Logistyka akcji humanitarnej.

4. Nowe technologie w sferze humanitarnej

5. Humanitarne organizacje pomocowe

6. Międzynarodowe instrumenty zapobiegania masowym naruszeniom praw człowieka

7. Interwencja humanitarna

8. Ludobójstwo

9. Muzułmańska pomoc humanitarna
Metody dydaktyczne:

Wykład:
Wykład problemowy, konwersatoryjny, prezentacja multimedialna
Oceny formujące:

Inne Zależne od konkretnego kursu:
Egzamin ustny składający się z trzech pytań z zakresu problematyki wykładu.  
Ocena końcowa:

Egzamin ustny. 
Literatura:

Podstawowa:
- Global Humanitarian Assistance Report 2023 (online)

- Florczak A., Lisowska A. (red.), Organizacje międzynarodowe w działaniu, 2014. 

- Grzebyk P., Mikos-Suza E., Pomoc humanitarna w świetle prawa i praktyki, Warszawa 2016.


Uzupełniająca:
- Dobrowolska-Polak J. (red.), Solidarność humanitarna, Poznań, 2012.

- Dunant Henry, A memory of Solferino, ICRC 2010.

- Domosławski A., Wykluczeni, 2016.

- Easterly W., Brzemię białego człowieka, 2008.

- Ochojska J., Świat według Janki, Kraków 2015.

- Polman L., Karawana kryzysu, Wołowiec 2011.

- Zajadło, J., Dylematy humanitarnej interwencji, Gdańsk 2005.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Ignatianum w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0 (2023-07-12)