Akademia Ignatianum w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe licencjackie cz.I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: NOP-SL>SeDlic.cz.I
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe licencjackie cz.I
Jednostka: Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Grupy: II rok - Nauki o polityce - obieralne
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tomasz Grabowski, Renata Kurpiewska-Korbut
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Konrad Oświecimski
Prowadzący grup: Piotr Sawczyński, Bogdan Szlachta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Efekty uczenia się:

Wiedza
Student rozumie zasady tworzenia pisemnej pracy o charakterze naukowym
Powiązane efekty kierunkowe:
K1_W08, K1_W09
Metody weryfikacji:
Praca dyplomowa:ocena pracy pisemnej/materiału projektowego

Wiedza
Student dogłębnie zna tematykę, której dotyczy pisana przez niego praca
Powiązane efekty kierunkowe:
K1_W01, K1_W02, K1_W03, K1_W04, K1_W05
Metody weryfikacji:
Praca dyplomowa:ocena pracy pisemnej/materiału projektowego

Umiejętności
Student potrafi opracowywać bibliografię i wyszukiwać materiały potrzebne do napisania pracy
Powiązane efekty kierunkowe:
K1_U08, K1_U11
Metody weryfikacji:
Praca dyplomowa:ocena pracy pisemnej/materiału projektowego

Umiejętności
Student potrafi analizować problemy z zakresu polityki oraz przedstawiać wnioski w formie pracy pisemnej
Powiązane efekty kierunkowe:
K1_U01, K1_U02, K1_U03, K1_U11
Metody weryfikacji:
Praca dyplomowa:ocena pracy pisemnej/materiału projektowego

Umiejętności
Student potrafi wypowiadać się na tematy związane z polityką i używa do tego pojęć naukowych odpowiednich dla dziedziny
Powiązane efekty kierunkowe:
K1_U09, K1_U12
Metody weryfikacji:
Inne:wystąpienie na forum grupy

Umiejętności
Student wykorzystuje wiedzę teoretyczną z zakresu nauki o polityce do rozwiązywania konkretnych postawionych przed nim zadań i problemów
Powiązane efekty kierunkowe:
K1_U05, K1_U06, K1_U10
Metody weryfikacji:
Inne:wypowiedzi na forum grupy
Praca dyplomowa:ocena pracy pisemnej/materiału projektowego

Kompetencje społeczne
Student rozumie jak ważne jest doskonalenie swoich umiejętności
Powiązane efekty kierunkowe:
K1_K01, K1_K06
Metody weryfikacji:
Inne:ocena postawy studenta podczas pisania pracy/tworzenia projektu przedmiotowego

Kompetencje społeczne
Student umie gospodarować czasem podczas tworzenia pracy pisemnej
Powiązane efekty kierunkowe:
K1_K05
Metody weryfikacji:
Inne:ocena systematyczności podczas pisania pracy/tworzenia projektu przedmiotowegoTreści kształcenia:

Seminarium:
Seminarium ma na celu przygotowanie pracy dyplomowej licencjackiej. Podczas trwania seminarium prowadzone są zarówno czynności przygotowawcze (praca nad metodologią) jak również prace nad opracowaniem konkretnego tematu oraz edycją finalnej pracy. Elementem przynależnym do seminarium jest również omawianie zagadnień będących elementem egzaminu licencjackiego.
Metody dydaktyczne:

Seminarium:
Seminarium oparte jest na kontakcie studenta z promotorem i dyskusjach przedmiotowych. Formy: dyskusja, burza mózgów, analiza tekstu.
Oceny formujące:

Inne ocena postawy studenta podczas pisania pracy/tworzenia projektu przedmiotowego:
ocena postawy podczas tworzenia pracy licencjackiej


Inne wypowiedzi na forum grupy:
ocena aktywności podczas zajęć seminaryjnych


Inne wystąpienie na forum grupy:
wystąpienia na forum grupy


Inne ocena systematyczności podczas pisania pracy/tworzenia projektu przedmiotowego:
ocena systematyczności


Praca dyplomowa ocena pracy pisemnej/materiału projektowego:
ocena stworzonej pracy licencjackiej
Ocena końcowa:

Zaliczenie seminarium jest uzależnione od oceny promotora dotyczącej zaangażowania się studenta w proces tworzenia pracy i wywiązywania się z obowiązków formalnych związanych z tworzeniem pracy dyplomowej.
Literatura:

Podstawowa:
literatura zależna od tematu pracy dyplomowej


Uzupełniająca:
literatura zależna od tematu pracy dyplomowej
Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-23 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Konrad Oświecimski
Prowadzący grup: Tomasz Grabowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Efekty uczenia się:

Wiedza
Student rozumie zasady tworzenia pisemnej pracy o charakterze naukowym
Powiązane efekty kierunkowe:
K1_W08, K1_W09
Metody weryfikacji:
Praca dyplomowa:ocena pracy pisemnej/materiału projektowego

Wiedza
Student dogłębnie zna tematykę, której dotyczy pisana przez niego praca
Powiązane efekty kierunkowe:
K1_W01, K1_W02, K1_W03, K1_W04, K1_W05
Metody weryfikacji:
Praca dyplomowa:ocena pracy pisemnej/materiału projektowego

Umiejętności
Student potrafi opracowywać bibliografię i wyszukiwać materiały potrzebne do napisania pracy
Powiązane efekty kierunkowe:
K1_U08, K1_U11
Metody weryfikacji:
Praca dyplomowa:ocena pracy pisemnej/materiału projektowego

Umiejętności
Student potrafi analizować problemy z zakresu polityki oraz przedstawiać wnioski w formie pracy pisemnej
Powiązane efekty kierunkowe:
K1_U01, K1_U02, K1_U03, K1_U11
Metody weryfikacji:
Praca dyplomowa:ocena pracy pisemnej/materiału projektowego

Umiejętności
Student potrafi wypowiadać się na tematy związane z polityką i używa do tego pojęć naukowych odpowiednich dla dziedziny
Powiązane efekty kierunkowe:
K1_U09, K1_U12
Metody weryfikacji:
Inne:wystąpienie na forum grupy

Umiejętności
Student wykorzystuje wiedzę teoretyczną z zakresu nauki o polityce do rozwiązywania konkretnych postawionych przed nim zadań i problemów
Powiązane efekty kierunkowe:
K1_U05, K1_U06, K1_U10
Metody weryfikacji:
Inne:wypowiedzi na forum grupy
Praca dyplomowa:ocena pracy pisemnej/materiału projektowego

Kompetencje społeczne
Student rozumie jak ważne jest doskonalenie swoich umiejętności
Powiązane efekty kierunkowe:
K1_K01, K1_K06
Metody weryfikacji:
Inne:ocena postawy studenta podczas pisania pracy/tworzenia projektu przedmiotowego

Kompetencje społeczne
Student umie gospodarować czasem podczas tworzenia pracy pisemnej
Powiązane efekty kierunkowe:
K1_K05
Metody weryfikacji:
Inne:ocena systematyczności podczas pisania pracy/tworzenia projektu przedmiotowegoTreści kształcenia:

Seminarium:
Seminarium ma na celu przygotowanie pracy dyplomowej licencjackiej. Podczas trwania seminarium prowadzone są zarówno czynności przygotowawcze (praca nad metodologią) jak również prace nad opracowaniem konkretnego tematu oraz edycją finalnej pracy. Elementem przynależnym do seminarium jest również omawianie zagadnień będących elementem egzaminu licencjackiego.
Metody dydaktyczne:

Seminarium:
Seminarium oparte jest na kontakcie studenta z promotorem i dyskusjach przedmiotowych. Formy: dyskusja, burza mózgów, analiza tekstu.
Oceny formujące:

Inne ocena postawy studenta podczas pisania pracy/tworzenia projektu przedmiotowego:
ocena postawy podczas tworzenia pracy licencjackiej


Inne wypowiedzi na forum grupy:
ocena aktywności podczas zajęć seminaryjnych


Inne wystąpienie na forum grupy:
wystąpienia na forum grupy


Inne ocena systematyczności podczas pisania pracy/tworzenia projektu przedmiotowego:
ocena systematyczności


Praca dyplomowa ocena pracy pisemnej/materiału projektowego:
ocena stworzonej pracy licencjackiej
Ocena końcowa:

Zaliczenie seminarium jest uzależnione od oceny promotora dotyczącej zaangażowania się studenta w proces tworzenia pracy i wywiązywania się z obowiązków formalnych związanych z tworzeniem pracy dyplomowej.
Literatura:

Podstawowa:
literatura zależna od tematu pracy dyplomowej


Uzupełniająca:
literatura zależna od tematu pracy dyplomowej
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Ignatianum w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)