Akademia Ignatianum w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ukraine - From a Soviet Republic to an Independent State

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: NOP-SL>POJA3S6.22
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ukraine - From a Soviet Republic to an Independent State
Jednostka: Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Grupy: III rok - Nauki o polityce - obieralne
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-23 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Wawrzonek
Prowadzący grup: Michał Wawrzonek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa
Konwersatorium - Ocena końcowa
Efekty uczenia się:

Wiedza
Student posiada wiedzę dotyczącą zjawisk zachodzących we współczesnym świecie ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk odnoszących się do polityki publicznej
Powiązane efekty kierunkowe:
K1_W01, K1_W17
Metody weryfikacji:
Inne:zależne od kursu

Umiejętności
Student potrafi analizować zjawiska zachodzące w sferze publicznej
Powiązane efekty kierunkowe:
K1_U01, K1_U13
Metody weryfikacji:
Inne:zależne od kursu

Kompetencje społeczne
Student patrzy krytycznie na zjawiska zachodzące w sferze publicznej
Powiązane efekty kierunkowe:
K1_K01, K1_K09
Metody weryfikacji:
Inne:zależne od kursuTreści kształcenia:

Konwersatorium:
Dzieje Ukrainy w XX i XXI wieku

Rzeczywistość kulturowa na Ukrainie po 1991 r

Kościoły i wyznania na Ukrainie

Ewolucja ukraińskiego systemu politycznego od schyłku ZSRS do chwili obecnej

Pamięć i polityka historyczna na Ukrainie

Społeczne i polityczne konsekwencje „pomarańczowej rewolucji” (2004) i „Rewolucji Godności” (2013/14)

Stosunki ukraińsko – rosyjskie i ich znaczenie dla transformacji ukraińskiej tożsamości

Geneza i konsekwencje konfliktu związanego z tzw. „separatyzmem” na wschodzie Ukrainy

Stosunki ukraińsko – polskie i ich znaczenie dla transformacji ukraińskiej tożsamości

Relacje pomiędzy Ukrainą a UE i NATO
Metody dydaktyczne:

Konwersatorium:
MN01: wykład informacyjny

MN02: pogadanka

MN03: analiza tekstu z dyskusją
Oceny formujące:

Inne zależne od kursu:
Aktywne uczestnictwo w zajęciach - 50%

Kolokwium końcowe - 50%
Ocena końcowa:

Średnia z oceny z aktywności na zajęciach i z końcowego kolokwium ustnego
Literatura:

Podstawowa:
 

O. Subtelny, Ukraine: a History, Toronto 2009

Ulrich Schmid, Ukraine. Contested Nationhood in a European Context, London and New York 2015

Tadeusz A. Olszański, A quarter-century of independent Ukraine Dimensions of transformation, Warszawa 2017.

Tadeusz A. Olszański, The Great Decommunisation Ukraine’s Wartime Historical Policy, Warszawa 2017.

Sławomir Matuszak, The Breadbasket of the World? Agricultural Development in Ukraine, Warszawa 2017

News and reports on current events in Ukraine available on the Internet


Uzupełniająca:
Brak danychOpisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Ignatianum w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)