Akademia Ignatianum w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Introduction to popular culture

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: KUL-SL>INTPOPCU
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Introduction to popular culture
Jednostka: Instytut Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa
Grupy: III rok - Kulturoznawstwo - obieralne
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Pełny opis: (tylko po angielsku)

The courses introduces student to popular culture, its genres and conventions in variety of media including print, television, film and new media. The module investigates the development of popculture and its genres and its (and theirs) historical and cultural contexts. It also allows students to explore various methodological approaches and methods used in academic study of popculture and its phenomena.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Kliszcz
Prowadzący grup: Aneta Kliszcz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa
Wykład - Ocena końcowa
Efekty uczenia się:

Wiedza
A student passing this module should be able to demonstrate an engaged and perceptive understanding of popculture and its genres.
Powiązane efekty kierunkowe:
Ku1a_W03, Ku1a_W10, Ku1a_W15
Metody weryfikacji:
Egzamin

Wiedza
A student passing this module should be able to demonstrate a knowledge of various methodological approaches and methods used in academic study of popculture and its phenomena.
Powiązane efekty kierunkowe:
Ku1a_W02
Metody weryfikacji:
Egzamin

Umiejętności
A student passing this module should be able to competently identify and analyse range of popcultural texts, evaluate these appropriately and critically, using concepts and theories through close reading, use appropriate critical vocabulary, and present sustained oral arguments cogently.
Powiązane efekty kierunkowe:
Ku1a_U02
Metody weryfikacji:
Egzamin

Umiejętności
A student passing this module should be able to competently identify and apply both the method and methodological approach that would best serve his objectives in his individual analysis of chosen popcultural texts and phenomena.
Powiązane efekty kierunkowe:
Ku1a_U04
Metody weryfikacji:
Egzamin

Kompetencje społeczne
A student passing this module should be aware that learning is non ending process.
Powiązane efekty kierunkowe:
Ku1a_K03
Metody weryfikacji:
Egzamin

Kompetencje społeczne
A student passing this module should be able to plan and organise their own learning experience, and implement research and use appropriate scholarly resources.
Powiązane efekty kierunkowe:
Ku1a_K01
Metody weryfikacji:
EgzaminTreści kształcenia:

Wykład:
The course constitutes an introduction to popular culture, its genres and conventions in variety of media including print, television, film and new media. The module investigates the development of popculture and its genres and its (and theirs) historical and cultural contexts. It also enables the participants to explore various methodological approaches and methods used in academic study of popculture and its phenomena.

The course will focus on following issues: the semiotics of popcultural texts (including commercials, commodities and more complex issues such as monomyth in popculture); popcultural retellings; genre conventions and blurred genres.
Metody dydaktyczne:

Wykład:
Lecture, discussion, text analysis, audiovisual presentation
Oceny formujące:

Egzamin :
Written test (via MS Teams)
Ocena końcowa:

Written test (via MS Teams)
Literatura:

Podstawowa:
Roland Barthes The Rhetoric of the Image (1964)

Roland Barthes An Introduction to the Structural Analysis of Narrative (1966)

Umberto Eco The Narrative Structure in Ian Flemming (1965)

Dr. No, 1962, dir. Terence Young

Nespresso commercials

Samsung Chewie and the Dark Lord commercial

Spike Jonze commercials

James Campbell The Hero with The Thousand Faces

J.R.R. Tolkien The Lord of the Rings

The Lord of the Rings trilogy, 2001 – 2003, dir. Peter Jackson

SAGA: The Shadow Cabal, 2013, dir. John Lyde

  1. K. Rowling Harry Potter saga

The Rise of the Fellowship, 2013, dir. Ron Newcomb

Charles Perrault Cinderella

Brothers Grimm Cinderella

Cinderella, 1950, dir. Clyde Geronimi, Hamilton Luske, and Wilfred Jackson

The Slipper and the Rose, 1976, dir. Bryan Forbes

Cinderella, 2015, dir. Kenneth Branagh

Ever After, 1998, dir. Andy Tennant

A Cinderella Story, 2004, dir. Mark Rosman

A Cinderella Story: Once Upon a Song, 2011, dir. Damon Santostefano

Warm Bodies, 2013, dir. Jonathan Levine

Firefly, 2002 – 2003, Mutant Enemy Productions

Dr. Horrible’s Sing-Along Blog, 2008, dir. Joss Whedon


Uzupełniająca:
Marcel Danesi, Popular culture. Introductory perspectives, Rowman&Littlefield

Umberto Eco The Role of the Reader: Explorations in the Semiotics of Texts

A Companion to Popular Culture, ed. by Gary Burns, Blackwell
Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-23 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Kliszcz
Prowadzący grup: Aneta Kliszcz, Andrzej Wadas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa
Wykład - Ocena końcowa
Efekty uczenia się:

Wiedza
A student passing this module should be able to demonstrate an engaged and perceptive understanding of popculture and its genres.
Powiązane efekty kierunkowe:
Ku1a_W03, Ku1a_W10, Ku1a_W15
Metody weryfikacji:
Egzamin

Wiedza
A student passing this module should be able to demonstrate a knowledge of various methodological approaches and methods used in academic study of popculture and its phenomena.
Powiązane efekty kierunkowe:
Ku1a_W02
Metody weryfikacji:
Egzamin

Umiejętności
A student passing this module should be able to competently identify and analyse range of popcultural texts, evaluate these appropriately and critically, using concepts and theories through close reading, use appropriate critical vocabulary, and present sustained oral arguments cogently.
Powiązane efekty kierunkowe:
Ku1a_U02
Metody weryfikacji:
Egzamin

Umiejętności
A student passing this module should be able to competently identify and apply both the method and methodological approach that would best serve his objectives in his individual analysis of chosen popcultural texts and phenomena.
Powiązane efekty kierunkowe:
Ku1a_U04
Metody weryfikacji:
Egzamin

Kompetencje społeczne
A student passing this module should be aware that learning is non ending process.
Powiązane efekty kierunkowe:
Ku1a_K03
Metody weryfikacji:
Egzamin

Kompetencje społeczne
A student passing this module should be able to plan and organise their own learning experience, and implement research and use appropriate scholarly resources.
Powiązane efekty kierunkowe:
Ku1a_K01
Metody weryfikacji:
EgzaminTreści kształcenia:

Wykład:
The course constitutes an introduction to popular culture, its genres and conventions in variety of media including print, television, film and new media. The module investigates the development of popculture and its genres and its (and theirs) historical and cultural contexts. It also enables the participants to explore various methodological approaches and methods used in academic study of popculture and its phenomena.

The course will focus on following issues: the semiotics of popcultural texts (including commercials, commodities and more complex issues such as monomyth in popculture); popcultural retellings; the development of popcultural genres, genre conventions and blurred genres.
Metody dydaktyczne:

Wykład:
Lecture, discussion, text analysis, audiovisual presentation
Oceny formujące:

Egzamin :
Written test (via MS Forms)
Ocena końcowa:

Written test (via MS Teams)
Literatura:

Podstawowa:
Roland Barthes The Rhetoric of the Image (1964)

Roland Barthes An Introduction to the Structural Analysis of Narrative (1966)

Umberto Eco The Narrative Structure in Ian Flemming (1965)

Dr. No, 1962, dir. Terence Young

Nespresso commercials

Samsung Chewie and the Dark Lord commercial

Spike Jonze commercials

James Campbell The Hero with The Thousand Faces

J.R.R. Tolkien The Lord of the Rings

The Lord of the Rings trilogy, 2001 – 2003, dir. Peter Jackson

SAGA: The Shadow Cabal, 2013, dir. John Lyde

  1. K. Rowling Harry Potter saga

The Rise of the Fellowship, 2013, dir. Ron Newcomb

Charles Perrault Cinderella

Brothers Grimm Cinderella

Cinderella, 1950, dir. Clyde Geronimi, Hamilton Luske, and Wilfred Jackson

The Slipper and the Rose, 1976, dir. Bryan Forbes

Cinderella, 2015, dir. Kenneth Branagh

Ever After, 1998, dir. Andy Tennant

A Cinderella Story, 2004, dir. Mark Rosman

A Cinderella Story: Once Upon a Song, 2011, dir. Damon Santostefano

Warm Bodies, 2013, dir. Jonathan Levine

Firefly, 2002 – 2003, Mutant Enemy Productions

Dr. Horrible’s Sing-Along Blog, 2008, dir. Joss Whedon


Uzupełniająca:
Marcel Danesi, Popular culture. Introductory perspectives, Rowman&Littlefield

Umberto Eco The Role of the Reader: Explorations in the Semiotics of Texts

A Companion to Popular Culture, ed. by Gary Burns, Blackwell
Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-03-01 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Wadas
Prowadzący grup: Andrzej Wadas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa
Wykład - Ocena końcowa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Ignatianum w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0 (2023-07-12)