Akademia Ignatianum w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Aksjologia w życiu społecznym II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: FIL-SL>AksZySpolII
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Aksjologia w życiu społecznym II
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: III rok - Filozofia - obieralne
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Kurs ma na celu wskazanie filozoficznych, a w szczególności aksjologicznych podstaw takich zjawisk społecznych jak: demokracja, tolerancja, obywatelskość, spory światopoglądowe, dyskusje etyczne i polityczne. 

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Carl Humphries
Prowadzący grup: Carl Humphries
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa
Konwersatorium - Ocena końcowa
Efekty uczenia się:

Wiedza
Student zna i rozumie aksjologiczne podstawy zjawisk kultury
Powiązane efekty kierunkowe:
F1aK_W05
Metody weryfikacji:
Egzamin
Inne:Dyskusja na zajęciach.

Wiedza
Student ma wiedzę o aksjologicznych podstawach instytucji społecznych
Powiązane efekty kierunkowe:
F1aK_W08
Metody weryfikacji:
Egzamin
Inne:Dyskusja na zajęciach.

Umiejętności
Student rozpoznaje aksjologiczne ugruntowanie wybranych instytucji społecznych
Powiązane efekty kierunkowe:
F1aK_U08
Metody weryfikacji:
Egzamin
Inne:Dyskusja na zajęciach.

Umiejętności
Student jest w stanie uwzględniać aksjologiczne uwarunkowania innych osób w trakcie komunikacji z nimi.
Powiązane efekty kierunkowe:
F1aK_U11
Metody weryfikacji:
Egzamin
Inne:Dyskusja na zajęciach.

Kompetencje społeczne
Student rozumie i uznaje pluralizm uwarunkowań aksjologicznych
Powiązane efekty kierunkowe:
F1aK_K03
Metody weryfikacji:
Inne:Dyskusja na zajęciach.Treści kształcenia:

Konwersatorium:
Przedmiot "Aksjologia w życiu społecznym" podejmuje badanie różnych sposobów, na jakie filozofowie starali się zrozumieć rolę wartości w życiu społecznym. Zbadane zostaną kontrasty pomiędzy starożytną myślą grecką, tradycją judeochrześcijańską, oświeceniem (Hume, Kant, Hegel, Marks), a dwudziestowiecznymi podejściami opartymi na fenomenologii (Logstrup, Levinas, egzystencjalizm) oraz analitycznym podejściem do etyki i życia społecznego. Przedmiot jest prowadzony w języku angielskim.

Omówione zostaną następujące zagadnienia:

Wprowadzenie (2 godz.)
Źródła: Platon, Arystoteles, etyka judeochrześcijańska (2 godz.)
Liberalizm, etyka i społeczeństwo (1): Teoria umowy społecznej (2 godz.)
Liberalizm, etyka i społeczeństwo (2): Kant (2 godz.)
Liberalizm, etyka i społeczeństwo (3): Hegel (2 godz.)
Liberalizm, etyka i społeczeństwo (4): Marks (2 godz.)
Liberalizm, etyka i społeczeństwo (5): Nietzsche i egzystencjalizm (2 godz.)
Liberalizm, etyka i społeczeństwo (6): Sprawiedliwość społeczna (Rawls, Shklar) (2 godz.)
Etyka i granice filozofii: Bernard Williams (2 godz.)
Etyka i "realizm" geopolityczny (2 godz.)
Etyka i fenomenologia innego (Løgstrup, Levinas) (2 godz.)
Kwestie związane z wojnami kulturowymi (2 godz.)
Etyka radykalnego ekologizmu (2 godz.)
Wittgenstein i Murdoch o obrazach świata i światopoglądach (2 godz.)
Konkluzje (2 godz.)
Metody dydaktyczne:

Konwersatorium:
Czytanie na głos i analiza krótkich tekstów w języku angielskim, po którym następuje interaktywna dyskusja w parach i/lub większych grupach, prowadząca następnie do uzyskania informacji zwrotnej w klasie i związanych z nią debat i/lub analiz.
Oceny formujące:

Egzamin :
Egzamin ustny trwający 10-15 minut; studenci indywidualnie odpowiadają na pytania dotyczące jednego tematu ogólnego i jednego niezwiązanego z tematem szczegółowym, wybranego z listy, którą otrzymują z wyprzedzeniem.


Inne Dyskusja na zajęciach.:
Dyskusje podlegają ciągłej ocenie w trakcie całego kursu pod względem spójności argumentacji, trafności tematu i jakości językowej
Ocena końcowa:

Egzamin ustny: 50%

Dyskusja na zajęciach (ocena ciągła): 50%
Literatura:

Podstawowa:
Wybrane fragmenty z różnych tekstów zostaną podane studentom przed zajęciami


Uzupełniająca:
Sher (ed.), Ethics: Essential Readings in Moral Theory. London: Routledge (2012)

Scalet, J. Arthur (eds.), Morality and Moral Controversies: Readings in Moral, Social, and Political Philosophy. London: Routledge (2012/2019)
Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-23 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Duda
Prowadzący grup: Krzysztof Duda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa
Konwersatorium - Ocena końcowa
Efekty uczenia się:

Wiedza
Student zna i rozumie aksjologiczne podstawy zjawisk kultury
Powiązane efekty kierunkowe:
F1aK_W05
Metody weryfikacji:
Egzamin
Inne:Dyskusja na zajęciach.

Wiedza
Student ma wiedzę o aksjologicznych podstawach instytucji społecznych
Powiązane efekty kierunkowe:
F1aK_W08
Metody weryfikacji:
Egzamin
Inne:Dyskusja na zajęciach.

Umiejętności
Student rozpoznaje aksjologiczne ugruntowanie wybranych instytucji społecznych
Powiązane efekty kierunkowe:
F1aK_U08
Metody weryfikacji:
Egzamin
Inne:Dyskusja na zajęciach.

Umiejętności
Student jest w stanie uwzględniać aksjologiczne uwarunkowania innych osób w trakcie komunikacji z nimi.
Powiązane efekty kierunkowe:
F1aK_U11
Metody weryfikacji:
Egzamin
Inne:Dyskusja na zajęciach.

Kompetencje społeczne
Student rozumie i uznaje pluralizm uwarunkowań aksjologicznych
Powiązane efekty kierunkowe:
F1aK_K03
Metody weryfikacji:
Inne:Dyskusja na zajęciach.Treści kształcenia:

Konwersatorium:
Przedmiot "Aksjologia w życiu społecznym" podejmuje badanie różnych sposobów, na jakie filozofowie starali się zrozumieć rolę wartości w życiu społecznym. Zbadane zostaną kontrasty pomiędzy starożytną myślą grecką, tradycją judeochrześcijańską, oświeceniem (Hume, Kant, Hegel, Marks), a dwudziestowiecznymi podejściami opartymi na fenomenologii (Logstrup, Levinas, egzystencjalizm) oraz analitycznym podejściem do etyki i życia społecznego. Przedmiot jest prowadzony w języku angielskim.

Omówione zostaną następujące zagadnienia:

Wprowadzenie (2 godz.)
Źródła: Platon, Arystoteles, etyka judeochrześcijańska (2 godz.)
Liberalizm, etyka i społeczeństwo (1): Teoria umowy społecznej (2 godz.)
Liberalizm, etyka i społeczeństwo (2): Kant (2 godz.)
Liberalizm, etyka i społeczeństwo (3): Hegel (2 godz.)
Liberalizm, etyka i społeczeństwo (4): Marks (2 godz.)
Liberalizm, etyka i społeczeństwo (5): Nietzsche i egzystencjalizm (2 godz.)
Liberalizm, etyka i społeczeństwo (6): Sprawiedliwość społeczna (Rawls, Shklar) (2 godz.)
Etyka i granice filozofii: Bernard Williams (2 godz.)
Etyka i "realizm" geopolityczny (2 godz.)
Etyka i fenomenologia innego (Løgstrup, Levinas) (2 godz.)
Kwestie związane z wojnami kulturowymi (2 godz.)
Etyka radykalnego ekologizmu (2 godz.)
Wittgenstein i Murdoch o obrazach świata i światopoglądach (2 godz.)
Konkluzje (2 godz.)
Metody dydaktyczne:

Konwersatorium:
Czytanie tekstów, po którym następuje interaktywna dyskusja, prowadząca następnie do uzyskania informacji zwrotnej i związanych z nią debat i/lub analiz.
Oceny formujące:

Egzamin :
ustny


Inne Dyskusja na zajęciach.:
Dyskusje podlegają ciągłej ocenie w trakcie całego kursu pod względem spójności argumentacji, trafności tematu i jakości językowej
Ocena końcowa:

Egzamin ustny: 50%

Dyskusja na zajęciach (ocena ciągła): 50%
Literatura:

Podstawowa:
Wybrane fragmenty z różnych tekstów zostaną podane studentom przed zajęciami


Uzupełniająca:
Sher (ed.), Ethics: Essential Readings in Moral Theory. London: Routledge (2012)

Scalet, J. Arthur (eds.), Morality and Moral Controversies: Readings in Moral, Social, and Political Philosophy. London: Routledge (2012/2019)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Ignatianum w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)