Akademia Ignatianum w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

International media on Central Europe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: DKS-SM>IntMCE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: International media on Central Europe
Jednostka: Instytut Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa
Grupy: II rok - Dziennikarstwo mgr - obieralne
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa
Konwersatorium - Ocena końcowa

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Wadas
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa
Konwersatorium - Ocena końcowa
Efekty uczenia się:

Wiedza
A student possesses in-depth knowledge of the theory of journalistic genres
Powiązane efekty kierunkowe:
D2a_W07
Metody weryfikacji:
Egzamin

Umiejętności
A student is able to search, to critically analyse information in media with the use of various sources, and to apply it to describe social and cultural processes and phenomena
Powiązane efekty kierunkowe:
D2a_U01
Metody weryfikacji:
Egzamin

Umiejętności
A student is able to develop, present and debate critical opinions on media and other products of culture
Powiązane efekty kierunkowe:
D2a_U07
Metody weryfikacji:
Egzamin

Kompetencje społeczne
A student is prepared to systematically and critically participate in socio-cultural life and in current events, and to critically evaluate new forms of artistic expression, new forms of art, literature and film
Powiązane efekty kierunkowe:
D2a_K04
Metody weryfikacji:
EgzaminTreści kształcenia:

Konwersatorium:
Moduł bada obraz Europy Środkowej w różnych międzynarodowych mediach, w tym w gazetach codziennych i tygodnikach oraz w innych mediach drukowanych; w radio i podcastach; w telewizji, na platformach internetowych oraz w nowoczesnych mediach społecznościowe. Celem zajęć jest wyposażenie studentów w wiedzę dotyczącą zarówno stereotypowych narracji, jak również  pogłębionej analizy wybranych tematów środkowoeuropejskich, takich jak polityka, styl życia, sztuka, kultura itp. Zajęcia mają też na celu zrekonstruowanie obrazów prezentowanych przez poszczególne media, zewnętrznej presji, wewnętrznej dynamiki oraz kierunków ewolucji, którym ulegały w ostatnich dekadach po transformacji ustrojowej w ostatniej dekadzie XX wieku. Przewidywany zakres tematyczny zagadnień przewidywanych na prezentację i dyskusję przedstawia się następująco.

1. Wprowadzenie do tematu. Omawianie programu nauczania i prezentacji studenckich.
2. Wprowadzenie do tematu. Charakter i tło historyczne tzw. „Czwartej Władzy”.
3. Prezentacja i dyskusja uczniów na podstawie książki: „Wiek informacji”.
4. Prezentacja studencka: Jacques Ellul, Propaganda; A. Golicyn, Nowe kłamstwa dla starych.
5. Media środkowoeuropejskie w szerszym kontekście: amerykańskie, niemieckie i rosyjskie sieci wpływów. Prezentacja i dyskusja studencka.
6. Szerszy kontekst: media w zglobalizowanym świecie. Prezentacje i dyskusje uczniów
7. Środki masowego przekazu w Polsce (1918-2020). Tło historyczne. Prezentacja i dyskusja.
8. Środki masowego przekazu w Polsce (1989-2019). Prezentacje studenckie i dyskusja.
9. Media katolickie w Polsce. Fenomen Radia Maryja. Prezentacja i dyskusja.
10. Krajobraz medialny w Czechach i na Słowacji. Prezentacja i dyskusja
11. Media na Węgrzech. Tło historyczne i rozwój
12. Media na Węgrzech. Prezentacje i dyskusja uczniów.
13. Victor Orban i nowe prawo medialne. Prezentacje studenckie i dyskusja.
14. Środki masowego przekazu na Ukrainie. Prezentacje studenckie i dyskusja.
15. Studium przypadku: Astroturfing, fake news, false flag operations. Prezentacje studenckie i dyskusja.

 
Metody dydaktyczne:

Konwersatorium:
Zajęcia będą prowadzone w języku angielskim w oparciu o prezentację w powerpoint. Ze względu na aktualną sytuację zdrowotną,prezentacje i dyskusje będą prowadzone zdalnie na platformie Teams w formie prezentacji powerpoint. Jeśli jednak warunki pozwolą, wykłady będą prowadzone w trybie zwykłym na uczelni. Studenci otrzymają ponadto materiały w wersji pdf do indywdualnych studiów.
Oceny formujące:

Egzamin :
Zaliczenie będzie wystawione w oparciu o trzy elementy: przygotowanie prezentacji w powerpoint na wybrany temat, aktywności na zajęciach oraz frekwencji.
Ocena końcowa:

Egzamin ustny i  średnia z trzech ocen: indywidualnej prezentacji w powerpoint wybranego zagadnienia, merytorycznej dyskusji podczas seminarium oraz frekwencji.
Literatura:

Podstawowa:
Tomasz Goban-Klas, Zarys historii i rozwoju mediów. Od malowideł naskalnych do multimediów, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2001.

Asa Briggs, Peter Burke, Społeczna historia mediów. Od Gutenberga do internetu, Państwowe Wydawnicwo Naunkowe, Warszawa 2010.

Zbigniew Bauer, Dziennikarstwo wobec nowych mediów. Historia, teoria, praktyka, Universitas, Kraków 2020.

Bogusława Dobek_Ostrowska, Transformacja systemów medialnych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej po 1989 roku, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002.

Kevin Williams, Media w Europie, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.

 


Uzupełniająca:
Tomasz Strzyżewski, Wielka księga cenzury PRL w dokumentach, Warszawa 2015.

Andrzej Zarębski, Rola radia w świecie mediów, w: Radio : szanse i wyzwania : materiały konferencji "Kulturotwórcza Rola Radia", Kraków 14-15 lutego 1997, Kraków, 1997, s. 93-99

Andrzej Adamski, Media w analogowym i cyfrowym świecie : wpływ cyfrowej rewolucji na rekonfigurację komunikacji społecznej, Dom Wydawniczy i Handlowy Elipsa, Warszawa 2012.

Dorota Siemieniecka, Teorie kształcenia w świecie cyfrowym, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2019.
Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-23 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Victor Khroul
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa
Konwersatorium - Ocena końcowa

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-03-01 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ID NN
Prowadzący grup: ID NN
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa
Konwersatorium - Ocena końcowa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Ignatianum w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0 (2023-07-12)