Akademia Ignatianum w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współczesne problemy polskich miast

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ADM-SM>KFJP2S2.22
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesne problemy polskich miast
Jednostka: Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Grupy: I rok - Administracja mgr - obieralne
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-23 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Nijander-Dudzińska
Prowadzący grup: Agata Nijander-Dudzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa
Konwersatorium - Ocena końcowa
Efekty uczenia się:

Wiedza
Student posiada wiedzę dotyczącą zjawisk zachodzących we współczesnym świecie ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk odnoszących się do polityki publicznej
Powiązane efekty kierunkowe:
K2_W01, K2_W17
Metody weryfikacji:
Inne:zależne od konkretnego kursu

Umiejętności
Student potrafi analizować zjawiska zachodzące w sferze publicznej
Powiązane efekty kierunkowe:
K2_U01, K2_U12
Metody weryfikacji:
Inne:zależne od konkretnego kursu

Kompetencje społeczne
Student patrzy krytycznie na zjawiska zachodzące w sferze publicznej
Powiązane efekty kierunkowe:
K2_K01, K2_K09
Metody weryfikacji:
Inne:zależne od konkretnego kursuTreści kształcenia:

Konwersatorium:
Pojęcie, definicje i rozumienie miasta. Szkoły teoretyczne w ramach socjologii miasta. Stadia rozwoju miast. Najważniejsze procesy zachodzące w przestrzeni miast Zachodu w XX wieku. Przebieg i cechy urbanizacji na ziemiach polskich. Cechy miasta socjalistycznego. Miasta współczesnej Polski i ich naważniejsze problemy: depopulacja, ekologia, transport, procesy degradacji i rewitalizacji przestrzeni miast. Wizje i projekty rozwoju miast w przyszości. 
Metody dydaktyczne:

Konwersatorium:
MN02: wykład problemowy MN04: analiza tekstu z dyskusją
Oceny formujące:

Inne zależne od konkretnego kursu:
Warunkiem uzyskania zaliczenia jest przygotowanie prezentacji zawierającej problemy wybranych miast i przedstawienie jej na zajęciach. Ocena z prezentacji stanowi podstawę oceny końcowej. Wymagane jest także przeczytanie wskazanych tekstów i przygotowanie do udziału w dyskusji w trakcie zajęć. 
Ocena końcowa:

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest przygotowanie prezentacji zawierającej problemy wybranych miast i przedstawienie jej na zajęciach. Ocena z prezentacji stanowi podstawę oceny końcowej. Wymagane jest także przeczytanie wskazanych tekstów i przygotowanie do udziału w dyskusji w trakcie zajęć. 
Literatura:

Podstawowa:
Podstawowa:
Majer, Andrzej, 2020, Socjologia i przestrzeń miejska, PWN, Warszawa
Uzupełniająca:
Uzupełniająca:
Malikowski, Marian, 1991, Powstawanie dużego miasta. Drogi i bezdroża socjalistycznej urbanizacji, Wyd. WSP w Rzeszowie, Rzeszów


Sagan, Iwona, 2000, Miasto scena konfliktów i współpracy, Wyd.UG, Gdańsk


Springer, Filip, 2016, Miasto Archipelag. Polska mniejszych miast,Wydawnictwo Czarne


Szymaniak, Marek, 2021, Zapaść. Reportaże z mniejszych miast, Wydawnictwo Czarne
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Ignatianum w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0 (2023-07-12)