Uniwersytet Ignatianum w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Introduction to Biopolitics

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ADM-SM>KFJA2S4.22
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Introduction to Biopolitics
Jednostka: Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-23 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Bugajska
Prowadzący grup: Anna Bugajska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa
Konwersatorium - Ocena końcowa
Efekty uczenia się:

Wiedza
The student knows the basic approaches/ theoretical traditions of International Realtions
Powiązane efekty kierunkowe:
K2_W05
Metody weryfikacji:
Inne:Aktywność uczniów podczas zajęć mierzone na podstawie prawidłowej odpowiedzi na pytanie o teksty wymagane dla danej klasy.

Wiedza
The student have the knowledge concerning the most important contemporary international issues
Powiązane efekty kierunkowe:
K2_W16
Metody weryfikacji:
Inne:Aktywność uczniów podczas zajęć mierzone na podstawie prawidłowej odpowiedzi na pytanie o teksty wymagane dla danej klasy.

Umiejętności
The student is able to use the known theoretical categories for the purpose of the analysis of contemporary international issues
Powiązane efekty kierunkowe:
K2_U07
Metody weryfikacji:
Projekt/Projekty:Klasyfikacja prezentacji i esejów studentów mających na celu analizę współczesnego zagadnienia międzynarodowego z perspektywy jednej z tradycji prezentowanych podczas zajęć

Umiejętności
The student have the skill to conduct the basic analysis of contemporary international problems both empirically and normatively
Powiązane efekty kierunkowe:
K2_U12
Metody weryfikacji:
Projekt/Projekty:Klasyfikacja prezentacji i esejów studentów mających na celu analizę współczesnego zagadnienia międzynarodowego z perspektywy jednej z tradycji prezentowanych podczas zajęć

Kompetencje społeczne
The student is conscious of the ethical connotations of the particular solutions to the most prevalent international issues
Powiązane efekty kierunkowe:
K2_K07
Metody weryfikacji:
Inne:Aktywność uczniów podczas zajęć mierzone na podstawie prawidłowej odpowiedzi na pytanie o teksty wymagane dla danej klasy.
Projekt/Projekty:Klasyfikacja prezentacji i esejów studentów mających na celu analizę współczesnego zagadnienia międzynarodowego z perspektywy jednej z tradycji prezentowanych podczas zajęć

Kompetencje społeczne
The student have a critical dispositions to the most typical discourses connected to the most important contemporary international issues
Powiązane efekty kierunkowe:

Metody weryfikacji:
Inne:Aktywność uczniów podczas zajęć mierzone na podstawie prawidłowej odpowiedzi na pytanie o teksty wymagane dla danej klasy.
Projekt/Projekty:Klasyfikacja prezentacji i esejów studentów mających na celu analizę współczesnego zagadnienia międzynarodowego z perspektywy jednej z tradycji prezentowanych podczas zajęćTreści kształcenia:

Konwersatorium:
Kurs poświęcony jest podstawowym pojęciom i problemom biopolityki i obejmuje poniższy zakres tematyczny:

Życie jako podstawa i przedmiot polityki.
Polityka: suwerenność, przemoc, prawa.
Podmiotowość: osoba, rasa, płeć.
Biopolityka Foucaulta i Agambena.
Biokapitalizm.
Technologia i biopolityka.
Biopolityka i utopia.
Metody dydaktyczne:

Konwersatorium:
debata, praca w grupach, praca z materiałami audiowizualnymi
Oceny formujące:

Inne Aktywność uczniów podczas zajęć mierzone na podstawie prawidłowej odpowiedzi na pytanie o teksty wymagane dla danej klasy.:
aktywność i obecność na zajęciach - 40% oceny końcowej


Projekt/Projekty Klasyfikacja prezentacji i esejów studentów mających na celu analizę współczesnego zagadnienia międzynarodowego z perspektywy jednej z tradycji prezentowanych podczas zajęć:
Prezentacja wybranego zagadnienia z zakresu biopolityki - 60% oceny końcowej.
Ocena końcowa:

Aktywność na zajęciach - 40%, prezentacja - 60%
Literatura:

Podstawowa:
Lemke, Thomas. Biopolitics: An Advanced Introduction. NYU Press, 2011.


Uzupełniająca:
Agamben, Giorgio. Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life. Stanford University Press, 1998.

Campbell, Timothy C. Improper Life: Technology and Biopolitics from Heidegger to Agamben. University of Minnesota Press, 2011.

Esposito, Roberto. Bios: Biopolitics and Philosophy. University of Minnesota Press, 2008.

Foucault, Michel. Discipline and Punish: The Birth of the Prison. Vintage Books, 1977.

Foucault, Michel. The History of Sexuality, Vol. 1: An Introduction. Vintage Books, 1980.

Hardt, Michael, and Antonio Negri. Empire: The New World Order. Harvard University Press, 2000.

Hyde, Michael, Herrick, James A. After the Genome: A Language for Our Biotechnological Future. Baylor University Press, 2013.

Mills, Catherine. Biopolitics. Routledge, 2017.

Reardon, Jenny. The Postgenomic Condition. Ethics, Justice and Knowledge After the Genome. University of Chicago Press, 2017.

Rose, Nikolas. The Politics of Life Itself: Biomedicine, Power, and Subjectivity in the Twenty-First Century, Princeton: Princeton University Press, 2008.

Stapleton, Patricia, Byers, Andrew. Biopolitics and Utopia: An Interdisciplinary Reader. Palgrave Macmillan, 2015.

Waldby, Catherine, Mitchell, Robert. Tissue Economies: Blood, Organs, and Cell Lines in Late Capitalism. Duke University Press, 2006.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ignatianum w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)