Akademia Ignatianum w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współczesne problemy polskich miast

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ADM-SL>POJP4S2.22
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesne problemy polskich miast
Jednostka: Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Grupy: I rok - Administracja stacjonarne lic. - obieralne
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-23 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Nijander-Dudzińska
Prowadzący grup: Agata Nijander-Dudzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa
Wykład - Ocena końcowa
Efekty uczenia się:

Wiedza
Student posiada wiedzę dotyczącą zjawisk zachodzących we współczesnym świecie ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk odnoszących się do polityki publicznej
Powiązane efekty kierunkowe:
K1_W01, K1_W19
Metody weryfikacji:
Inne:Zależne od konkretnego kursu

Umiejętności
Student potrafi analizować zjawiska zachodzące w sferze publicznej
Powiązane efekty kierunkowe:
K1_U01, K1_U13
Metody weryfikacji:
Inne:Zależne od konkretnego kursu

Kompetencje społeczne
Student patrzy krytycznie na zjawiska zachodzące w sferze publicznej
Powiązane efekty kierunkowe:
K1_K01, K1_K10
Metody weryfikacji:
Inne:Zależne od konkretnego kursuTreści kształcenia:

Wykład:
Pojęcie, definicje i rozumienie miasta. Szkoły teoretyczne w ramach socjologii miasta. Stadia rozwoju miast. Najważniejsze procesy zachodzące w przestrzeni miast Zachodu w XX wieku. Przebieg i cechy urbanizacji na ziemiach polskich. Cechy miasta socjalistycznego. Miasta współczesnej Polski i ich naważniejsze problemy: depopulacja, ekologia, transport, procesy degradacji i rewitalizacji przestrzeni miast. Wizje i projekty rozwoju miast w przyszości.
Metody dydaktyczne:

Wykład:
MN02: wykład problemowy MN04: analiza tekstu z dyskusją
Oceny formujące:

Inne Zależne od konkretnego kursu:
Podstawą zaliczenia jest przygotowanie eseju na temat problemów wybranego polskiego miasta lub wybranego problemu polskich miast. Ocena eseju stanowi zarazem ocenę końcową,
Ocena końcowa:

Podstawą zaliczenia jest przygotowanie eseju na temat problemów wybranego polskiego miasta lub wybranego problemu polskich miast. Ocena eseju stanowi zarazem ocenę końcową,
Literatura:

Podstawowa:
Majer, Andrzej, 2020, Socjologia i przestrzeń miejska, PWN, Warszawa

 

 


Uzupełniająca:

 

Malikowski, Marian, 1991, Powstawanie dużego miasta. Drogi i bezdroża socjalistycznej urbanizacji, Wyd. WSP w Rzeszowie, Rzeszów


Sagan, Iwona, 2000, Miasto scena konfliktów i współpracy, Wyd.UG, Gdańsk


Springer, Filip, 2016, Miasto Archipelag. Polska mniejszych miast,Wydawnictwo Czarne


Szymaniak, Marek, 2021, Zapaść. Reportaże z mniejszych miast, Wydawnictwo Czarne


Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Ignatianum w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)