Akademia Ignatianum w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polityczna natura człowieka z perspektywy filozoficzno-biologicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ADM-SL>POJP3S2.22
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polityczna natura człowieka z perspektywy filozoficzno-biologicznej
Jednostka: Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Grupy: I rok - Administracja stacjonarne lic. - obieralne
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-23 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Filip Musiał, Piotr Świercz
Prowadzący grup: Piotr Świercz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa
Wykład - Ocena końcowa
Efekty uczenia się:

Wiedza
Student posiada wiedzę dotyczącą zjawisk zachodzących we współczesnym świecie ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk odnoszących się do polityki publicznej
Powiązane efekty kierunkowe:
K1_W01, K1_W19
Metody weryfikacji:


Umiejętności
Student potrafi analizować zjawiska zachodzące w sferze publicznej
Powiązane efekty kierunkowe:
K1_U01, K1_U13
Metody weryfikacji:


Kompetencje społeczne
Student patrzy krytycznie na zjawiska zachodzące w sferze publicznej
Powiązane efekty kierunkowe:
K1_K01, K1_K10
Metody weryfikacji:
Treści kształcenia:

Wykład:
Celem przedmiotu jest ukazanie kluczowych i klasycznych zarazem problemów filozofii polityki, takich jak problem natury ludzkiej, relacja między różnymi aspektami ludzkiej natury (rozumność i polityczność, wspólnotowość i polityczność), wolna wola, czy wreszcie moralność i etyka polityczna, na tle współczesnej wiedzy przyrodniczej. W ramach wykładu zostaną omówione i sproblematyzowane zagadnienia związane z takimi dziedzinami przyrodoznawstwa, jak etologia, paleoantropologia, prymatologia, psychologia ewolucyjna, neurologia i genetyka.

1.

Wprowadzenie. O pojęciu „natura” i „natura człowieka”. Pojęcie „natura” w świetle nauk przyrodniczych. Problem „nature vs nurture” i „natura vs kultura”.

2.

Problem natury ludzkiej w kontekście społeczno-politycznym. Koncepcja zoon politikon Arystotelesa oraz idea Thomasa Hobbesa homo homini lupus est. Chrześcijańska koncepcja natury człowieka w świetle refleksji św. Tomasza z Akwinu.

3.

Przełom darwinowski w naukach biologicznych. Pojęcie „natura” w kontekście paradygmatu ewolucyjnego.

4.

Mechanizmy ewolucji. Dobór naturalny. Dobór krewniaczy. Dobór grupowy.

5.

Biologiczne fundamenty zachowań zwierząt – podstawy etologii.

6.

Genetyka, determinizm i etologia. Geny i środowisko. Podstawowe aspekty epigenetyki.

7.

Zachowania społeczne zwierząt w kontekście przetrwania i reprodukcji.

8.

Podstawowe formy życia społecznego zwierząt. Problem eusocjalności.

9.

Życie społeczne naczelnych. Formy życia społecznego hominoidea.

10.

Paleoantropologia oraz psychologia ewolucyjna. Życie społeczne w ludzkiej linii ewolucyjnej. Problem intencjonalności i Teoria Umysłu.

11.

Neurologia, endokrynologia i wiedza o zachowaniu.

12.

Życie rodzinne, stadne i polityczne homo sapiens. Liczba Dunbara.

13.

Sprawiedliwość i problem moralności. Czy innym zwierzętom znane jest poczucie sprawiedliwości?

14.

Miejsce filozoficznego pojęcia „natura” (physis) we współczesnym dyskursie o człowieku i państwie.

15.

Kolokwium.
Metody dydaktyczne:

Wykład:
MN01: wykład problemowy

MN02: wykład informacyjny
Oceny formujące:

Inne Zależne od konkretnego kursu:
Brak ocen formujących.
Ocena końcowa:

Ocena końcowa jest wynikiem kolokwium (rozmowy indywidualnej), w oparciu o treść wykładu i podaną literaturę podstawową.
Literatura:

Podstawowa:
 

Dunbar, R., Nowa historia ewolucji człowieka, 

Kaleta, T., Zachowanie się zwierząt. Zarys problematyki. Warszawa 2014.


Uzupełniająca:
Arystoteles, Polityka. Wydanie dowolne.

Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów. Wydanie dowolne.

Tomasz z Akwinu, Traktat o człowieku, Traktat o prawie. Wydanie dowolne.

Hobbes Th., Lewiatan. Wydanie dowolne.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Ignatianum w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)