Uniwersytet Ignatianum w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Conservatism vs. Liberalism

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ADM-SL>POJA2S6.22
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Conservatism vs. Liberalism
Jednostka: Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-23 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Sawczyński
Prowadzący grup: Piotr Sawczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa
Konwersatorium - Ocena końcowa
Efekty uczenia się:

Wiedza
Student posiada wiedzę dotyczącą zjawisk zachodzących we współczesnym świecie ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk odnoszących się do polityki publicznej
Powiązane efekty kierunkowe:
K1_W01, K1_W19
Metody weryfikacji:
Inne:Zależne od konkretnego kursu

Umiejętności
Student potrafi analizować zjawiska zachodzące w sferze publicznej
Powiązane efekty kierunkowe:
K1_U01, K1_U13
Metody weryfikacji:
Inne:Zależne od konkretnego kursu

Kompetencje społeczne
Student patrzy krytycznie na zjawiska zachodzące w sferze publicznej
Powiązane efekty kierunkowe:
K1_K01, K1_K10
Metody weryfikacji:
Inne:Zależne od konkretnego kursuTreści kształcenia:

Konwersatorium:
Konwersatorium będzie próbą krytycznej konfrontacji czołówych współczesnych ideologii politycznych: konserwatyzmu i liberalizmu. Przybierze formę lektury tekstów teoretycznych kluczowych dla XX-wiecznej tradycji konserwatywnej i liberalnej oraz dyskusji nad podobieństwami i różnicami między obu ideologiami oraz stojącymi przed nimi problemami i wyzwaniami. 
Metody dydaktyczne:

Konwersatorium:
Metoda tekstu przewodniego; wykład konwersatoryjny; burza mózgów; dyskusja dydaktyczna
Oceny formujące:

Inne Zależne od konkretnego kursu:
Aktywność na zajęciach + praca pisemna (krytyczna konfrontacja tekstów omawianych na zajęciach)
Ocena końcowa:

Ocena koncowa będzie średnią ocen cząstkowych z pracy pisemnej i aktywności na zajęciach. Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej jest regularne uczestnictwo w zajęciach. 
Literatura:

Podstawowa:

 1. Isaiah Berlin – Dwie koncepcje wolności (w: Cztery eseje o wolności)

 2. Karl Popper – Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie (w: Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie)

 3. John Gray – Modus vivendi (w: Dwie twarze liberalizmu)

 4. Judith Shklar – Liberalizm strachu

 5. Agata Bielik-Robson – Życie – utracony skarb liberalizmu (w: Niedokończony projekt)

 6. Ayn Rand – Etyka absolutna (w: Cnota egoizmu)

 7. Friedrich von Hayek – Dlaczego nie jestem konserwatystą (w: Konstytucja wolności)

 8. Ryszard Legutko – Trzy konserwatyzmy (w: Podzwonne dla błazna)

 9. Michael Oakeshott – O postawie konserwatywnej (w: Wieża Babel i inne eseje)

 10. Leo Strauss – Postęp czy powrót? (w: Sokratejskie pytania)

 11. Carl Schmitt – Pojęcie polityczności (w: Teologia polityczna)

 12. Alasdair MacIntyre – Cnota, tradycja, jedność życia ludzkiego (w: Dziedzictwo cnoty)

 13. Ryszard Legutko – Dlaczego nie lubię liberalizmu (w: Raj przywrócony)Uzupełniająca:
Brak danychOpisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ignatianum w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)