Akademia Ignatianum w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polityka historyczna i kulturalna po 1990 r.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ADM-NM>KFJP2S4.22
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polityka historyczna i kulturalna po 1990 r.
Jednostka: Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Grupy: II rok - Administracja mgr - obieralne
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-23 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Lasota
Prowadzący grup: Marek Lasota
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa
Konwersatorium - Ocena końcowa
Efekty uczenia się:

Wiedza
Student posiada wiedzę dotyczącą zjawisk zachodzących we współczesnym świecie ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk odnoszących się do polityki publicznej
Powiązane efekty kierunkowe:
K2_W01, K2_W17
Metody weryfikacji:
Inne:zależne od konkretnego kursu

Umiejętności
Student potrafi analizować zjawiska zachodzące w sferze publicznej
Powiązane efekty kierunkowe:
K2_U01, K2_U12
Metody weryfikacji:
Inne:zależne od konkretnego kursu

Kompetencje społeczne
Student patrzy krytycznie na zjawiska zachodzące w sferze publicznej
Powiązane efekty kierunkowe:
K2_K01, K2_K09
Metody weryfikacji:
Inne:zależne od konkretnego kursuTreści kształcenia:

Konwersatorium:
Pojęcie polityki kulturalnej i jego ewolucja. Zasadność finansowania kultury ze środków publicznych.
Rola mecenatu państwa wobec kultury i artystów. Wybrane modle polityki kulturalnej w innych państwach. Polityka kulturalna UE.
Polityka kulturalna w Polsce po 1989 r.
Główne polskie instytucje kultury i ich strategie działania.
Narodowa strategia rozwoju kultury. Priorytety i kierunek polskiej polityki kulturalnej.
Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i inne akty prawne. Zadania samorządu w zakresie polityki kulturalnej. Zarządzanie instytucjami kultury. 

Pojęcie: polityka historyczna i jego ewolucja.
Dzieje polityzacji historii.
Geneza polskiej polityki historycznej.
Historia a pamięć. Polityka historyczna czy polityka pamięci?
Instrumenty polityki historycznej

 
Metody dydaktyczne:

Konwersatorium:
Wykład, samodzielna lektura wskazanej literatury przedmiotu i dyskusja prowadzona w oparciu o nią, opracowanie wybranych zagadnień i prezentacja podczas zajęć.
Oceny formujące:

Inne zależne od konkretnego kursu:
Aktywne uczestnictwo (30%).
Kolokwium podsumowujące (70%).
Ocena końcowa:

Średnia ważona.
Literatura:

Podstawowa:
Polityka kulturalna państwa – założenia. (http://www.mkidn.gov.pl/media/docs/2019/20190617_Polityka_Kulturalna_Panstwa_-_Zalozenia_(sierpien_1993).pdf),

Szulborska-Łukaszewicz Joanna, Polityka kulturalna państwa po 1989 r. [w:] Polityka kulturalna w Krakowie, Biblioteka zarządzania kultura, Attyka, Kraków 2009,

Gierat – Bieroń Bożena, Kierunki rozwoju polityki kulturalnej w Polsce po 1989 roku. Koncepcje ministerialne, “Zarządzanie w kulturze”, 2015, nr 16, z. 3.

Wąsowska-Pawlik Agata, Polityka kulturalna Polski 1989-2012, w: red. Jerzy Hausner, Anna Karwińska, Jacek Purchla, Kultura a rozwój, Warszawa 2013, s. 107-126.

R. Chwedoruk, Polityka historyczna, Warszawa 2020,

 red. K. Kącka, J. Piechowiak-Lamparska, A. Ratke-Majewska, Narracje pamięci. Między polityką a historią, Poznań 2015. (wybrane rozdziały).


Uzupełniająca:
Gierat-Bieroń Bożena, Polityka kulturalna Unii Europejskiej, Kraków 2018.

Narodowa Strategia Rozwoju Kultury 2004-2013. (www.mkidn.gov.pl/media/docs/2019/20190617_Narodowa_Strategia_Rozwoju_Kultury_2004-2013_(2004).pdf),

Narodowa Strategia Rozwoju Kultury 2004-2020 – uzupełnienie. (http://www.mkidn.gov.pl/media/docs/2019/20190617_Narodowa_Strategia_Rozwoju_Kultury_2004-2020_-_uzupelnienie_(2005).pdf),

red. J. Wojdoń, Historia w przestrzeni publicznej, Warszawa 2018.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Ignatianum w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)