Akademia Ignatianum w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Decydowanie polityczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ADM-NL>POJP4S2.22
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Decydowanie polityczne
Jednostka: Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Grupy: I rok - Administracja niestacjonarna lic. - obieralne
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-23 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Buchner
Prowadzący grup: Wojciech Buchner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa
Wykład - Ocena końcowa
Efekty uczenia się:

Wiedza
Student posiada wiedzę dotyczącą zjawisk zachodzących we współczesnym świecie ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk odnoszących się do polityki publicznej
Powiązane efekty kierunkowe:
K1_W01, K1_W19
Metody weryfikacji:
Inne:Zależne od konkretnego kursu

Umiejętności
Student potrafi analizować zjawiska zachodzące w sferze publicznej
Powiązane efekty kierunkowe:
K1_U01, K1_U13
Metody weryfikacji:
Inne:Zależne od konkretnego kursu

Kompetencje społeczne
Student patrzy krytycznie na zjawiska zachodzące w sferze publicznej
Powiązane efekty kierunkowe:
K1_K01, K1_K10
Metody weryfikacji:
Inne:Zależne od konkretnego kursuTreści kształcenia:

Wykład:
Umożliwienie  rozumienia procesu decydowania politycznego: jego istoty, zakresu oraz mutacji historycznych w wymiarze polityki wewnętrznej i międzynarodowej.

1. Zagadnienia wstępne: istota decydowania politycznego i jego zakres; ukazanie związku decyzji politycznych z szerszym zagadnieniem filozofii władzy.

2. Decydowanie polityczne w ramach specyfiki instytucji starożytnych: Grecja i Rzym ze szczególnym naciskiem na dyktaturę konstytucyjną.

3. Decydowanie polityczne w kontekście sporu cesarstwa i papiestwa; podkreślenie roli średniowiecznych sporów prawniczych.

4. Decyzjonizm jako doktryna decydowania politycznego, zwłaszcza w stanach wyjątkowych; rozmaite oblicza decyzjonizmu od T. Hobbesa do Carla Schmitta i różnych form współczesnego  autorytaryzmu.

5. Decydowanie polityczne i strategiczne:  decyzja polityczna i militarna oraz ich wzajemne związki w sytuacji wojny;  koncepcje wojny sprawiedliwej.

6. Decydowanie polityczne a racja stanu: od Machiavellego do współczesnych doktryn zimnej wojny.

7. Decydowanie polityczne w  czasach demokracji; decyzjonizm a liberalizm; decyzjonizm versus ustrój demokratyczny oraz konsekwencje tego sporu w układzie międzynarodowym.

8. Podsumowanie.

9. Zagadnienia wstępne: istota decydowania politycznego i jego zakres; ukazanie związku decyzji politycznych z szerszym zagadnieniem filozofii władzy.
Metody dydaktyczne:

Wykład:
Wykład
Oceny formujące:

Inne Zależne od konkretnego kursu:
Brak
Ocena końcowa:

Egzamin ustny
Literatura:

Podstawowa:
1. Tukidydes, „Wojna peloponeska”, księga V.

2. Polibiusz, „Dzieje”, księga VI.

3. M.I. Finley, „Polityka w świecie starożytnym”, Kraków 2000.

4. Harold.J. Berman, „Prawo i rewolucja”, cz. I, rozdz. 2, Warszawa 1995.

5. N. Machiavelli, „Książę”.

6. Carl Schmitt, „Teologia polityczna”, „Pojęcie polityczności”, [w]: Carl Schmitt, „Teologia polityczna i inne pisma”, Kraków 2000.

7. Carl von Clausewitz, „O wojnie”, księga I.

8. Giovanni Sartori, „Teoria demokracji”, cz. I, rozdz. 8, Warszawa 1994.

9. Yves.R. Simon, „Filozofia rządu demokratycznego”, rozdz. III, Kraków 1993.


Uzupełniająca:
1. Werner Jaeger, „Filozofia polityczna Tukidydesa”, [w]: W. Jaeger, „Paideia”, Warszawa 2001.

2. Max Weber, „Polityka jako zawód i powołanie”, Kraków 1998.

3. Dante, „Monarchia”.

4. Marsyliusz z Padwy, „Obrońca pokoju”, cz. I, rozdz. XVII, cz. II, rozdz. XXIII.

5. Joseph De Maistre, „O papieżu”, księga II, Warszawa 2008.

6. Carl Schmitt, „Lewiatan w teorii państwa Tomasza Hobbesa”, Warszawa 2008.

7. Ernst Jünger, „Totalna mobilizacja”, [w]: E.J., Publicystyka polityczna 1919-1936, Kraków 2007.

8. Jacek Bartyzel, „Śmiertelny bóg demos”, Warszawa 2009.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Ignatianum w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)