Akademia Ignatianum w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historyczne i polityczne aspekty funkcjonowania państw Bliskiego Wschodu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ADM-NL>POJP3S6.22
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historyczne i polityczne aspekty funkcjonowania państw Bliskiego Wschodu
Jednostka: Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Grupy: III rok - Administracja niestacjonarne lic. - obieralne
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-23 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 27 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Kurpiewska-Korbut
Prowadzący grup: Renata Kurpiewska-Korbut
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa
Konwersatorium - Ocena końcowa
Efekty uczenia się:

Wiedza
Student posiada wiedzę dotyczącą zjawisk zachodzących we współczesnym świecie ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk odnoszących się do polityki publicznej
Powiązane efekty kierunkowe:
K1_W01, K1_W19
Metody weryfikacji:
Inne:Zależne od konkretnego kursu

Umiejętności
Student potrafi analizować zjawiska zachodzące w sferze publicznej
Powiązane efekty kierunkowe:
K1_U01, K1_U13
Metody weryfikacji:
Inne:Zależne od konkretnego kursu

Kompetencje społeczne
Student patrzy krytycznie na zjawiska zachodzące w sferze publicznej
Powiązane efekty kierunkowe:
K1_K01, K1_K10
Metody weryfikacji:
Inne:Zależne od konkretnego kursuTreści kształcenia:

Konwersatorium:

 1. Uwarunkowania polityczno-geograficzno-gospodarcze Arabii przedmuzułmańskiej

 2. Prorok Muhammad i powstanie islamu

 3. Instytucja kalifatu i podboje muzułmańskie. Rozłam w islamie. Ewolucja ruchu szyickiego

 4. Okres administracji dynastii: Umajadów (VII-VIII w.), Abbasydów (VIII-XIII w.), Fatymidów (X-XII w.)

 5. Ruch krucjatowy na Bliskim Wschodzie

 6. Islamizacja plemion tureckich i geneza Imperium Osmańskiego. System władzy w imperium osmańskim (XIII-XX w.) 

 7. Podboje mongolskie w świecie islamu. Przywództwo Mameluków w świecie islamsko-arabskim (XIII-XVI w.)

 8. Egipt pod panowaniem Muhammada Alego (XIX w.)

 9. I wojna światowa i jej skutki polityczne dla Bliskiego Wschodu. System mandatowy i jego znaczenia dla różnych obszarów. Główne tendencje rozwojowe w krajach arabskich w okresie międzywojennym (Egipt, Irak, Syria/Liban i Palestyna, Transjordania, Zatoka oraz kraje niearabskie)

 10. Ruch syjonistyczny i powstanie państwa Izrael na Bliskim Wschodzie.

 11. Proces dekolonizacji i rozwój państw narodowych na Bliskim Wschodzie do czasów współczesnych, w tym Egipt, Irak, Iran, Turcja, Syria, Liban, Jordania, Maghreb.

Metody dydaktyczne:

Konwersatorium:
Wykład konwersatoryjny z prezentacją multimedialną oraz prezentacje studentów. 
Oceny formujące:

Inne Zależne od konkretnego kursu:
Do ocen cząstkowych należą:

- ocena z prezentacji studenta nt. systemu politycznego wybranego państwa regionu Bliskiego Wschodu.  

- ocena z testu pisemnego składającego się z trzech pytań opisowych. 
Ocena końcowa:

Ocena końcowa to suma ocen z prezentacji studenta oraz z testu pisemnego.  
Literatura:

Podstawowa:
- Hitti P.K., Dzieje Arabów, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 1969, wyd. 2 Warszawa 2000.

- Zdanowski J., Historia Bliskiego Wschodu w XX wieku, Ossolineum 2010.


Uzupełniająca:
Brak danychOpisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Ignatianum w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)