Akademia Ignatianum w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Europejska polityka sąsiedztwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ADM-NL>POJP2S6.22
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Europejska polityka sąsiedztwa
Jednostka: Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Grupy: III rok - Administracja niestacjonarne lic. - obieralne
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-23 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Kurpiewska-Korbut
Prowadzący grup: Renata Kurpiewska-Korbut
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa
Wykład - Ocena końcowa
Efekty uczenia się:

Wiedza
Student posiada wiedzę dotyczącą zjawisk zachodzących we współczesnym świecie ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk odnoszących się do polityki publicznej
Powiązane efekty kierunkowe:
K1_W01, K1_W19
Metody weryfikacji:
Inne:Zależne od konkretnego kursu

Umiejętności
Student potrafi analizować zjawiska zachodzące w sferze publicznej
Powiązane efekty kierunkowe:
K1_U01, K1_U13
Metody weryfikacji:
Inne:Zależne od konkretnego kursu

Kompetencje społeczne
Student patrzy krytycznie na zjawiska zachodzące w sferze publicznej
Powiązane efekty kierunkowe:
K1_K01, K1_K10
Metody weryfikacji:
Inne:Zależne od konkretnego kursuTreści kształcenia:

Wykład:
1. Geneza ustanowienia Europejskiej Polityki Sąsiedztwa (EPS)

2. Podstawa prawna EPS

3. Zasady i instrumenty funkcjonowania EPS

4. Mechanizmy współpracy eurośródziemnomorskiej

5. Polityka wschodnia Unii Europejskiej
Metody dydaktyczne:

Wykład:
Wykład problemowy z prezentacją multimedialną online
Oceny formujące:

Inne Zależne od konkretnego kursu:
Ocena z pisemnego testu końcowego z wiedzy z zakresu problematyki wykładu. Test składa się z trzech opisowych pytań otwartych. 

 

 
Ocena końcowa:

Ocena z pisemnego testu końcowego z wiedzy z zakresu problematyki wykładu
Literatura:

Podstawowa:
- Kalicka-Mikołajczyk Adriana, Europejska Polityka Sąsiedztwa. Konstrukcja i charakter prawny, Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Seria: e-Monografie Nr 172, Wrocław 2021.

- Marcinkowska Paula, Europejska Polityka Sąsiedztwa Unia Europejska i jej sąsiedzi - wzajemne relacje i wyzwania, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011.

- Świeżak Paweł, Europejska Polityka Sąsiedztwa. Bilans funkcjonowania na przykładzie Ukrainy, Bezpieczeństwo Narodowe EII - 2007/3-4


Uzupełniająca:
Brak danychOpisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Ignatianum w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0 (2023-07-12)