Akademia Ignatianum w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Organizacje międzynarodowe we współczesnych konfliktach

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ADM-NL>POJP2S4.22
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Organizacje międzynarodowe we współczesnych konfliktach
Jednostka: Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Grupy: II rok - Administracja - obieralne
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-23 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Lubecka
Prowadzący grup: Joanna Lubecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa
Wykład - Ocena końcowa
Efekty uczenia się:

Wiedza
Student posiada wiedzę dotyczącą zjawisk zachodzących we współczesnym świecie ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk odnoszących się do polityki publicznej
Powiązane efekty kierunkowe:
K1_W01, K1_W19
Metody weryfikacji:
Inne:Zależne od konkretnego kursu

Umiejętności
Student potrafi analizować zjawiska zachodzące w sferze publicznej
Powiązane efekty kierunkowe:
K1_U01, K1_U13
Metody weryfikacji:
Inne:Zależne od konkretnego kursu

Kompetencje społeczne
Student patrzy krytycznie na zjawiska zachodzące w sferze publicznej
Powiązane efekty kierunkowe:
K1_K01, K1_K10
Metody weryfikacji:
Inne:Zależne od konkretnego kursuTreści kształcenia:

Wykład:
Kurs ma na celu wykształcenie u studentów rozumienia problemów bezpieczeństwa międzynarodowego; mechanizmów zapobiegania konfliktom szczególnie w sferze instytucjonalnej i prawnej; rozumienia struktur bezpieczeństwa międzynarodowego – ich ewolucji i roli ze szczególnym uwzględnieniem organizacji międzynarodowych;  analizy rozwiązań na rzecz bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego (migracje i uchodźctwo, broń atomowa, przemoc seksulana w konfliktach zbrojnych).
Metody dydaktyczne:

Wykład:
Wykład z elementami dyskusji. Dla chętnych studentów teksty do przeczytania i analizy
Oceny formujące:

Inne Zależne od konkretnego kursu:
Obecność na zajęciach (dopuszczalna jest jedna nieobecność, pozostałe należy zaliczyć w formie ustalonej z prowadzącym).

Dodatkowe punkty można uzyskać za udział w dyskusji i analizę tekstów (dobrowolnie)
Ocena końcowa:

Egzamin ustny.

Student losuje dwa pytania z zakresu tematyki wykładu.

Aby otrzymać ocenę pozytywną należy udzielić odpowiedzi min. w 50%
Literatura:

Podstawowa:
J. Baylis, J. Wirtz, C.S. Gray, E. Cohen (red.), Strategia we współczesnym świecie. Wprowadzenie do studiów strategicznych, Kraków 2009 (szczególnie rozdziały: 1. Przyczyny wojny i warunki pokoju, 2. Ewolucja nowoczesnych wojen, 3. Teoria strategii)

A. Florczak, A. Lisowska, Organizacje międzynarodowe w działaniu, Wrocław 2014

J. Baylis, S. Smith, Globalizacja polityki światowej. Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych, Kraków 2008, (rozdz. 13: „Bezpieczeństwo międzynarodowe i globalne w epoce pozimnowojennej”)

J. Kranz (red.), Świat współczesny wobec użycia siły zbrojnej. Dylematy prawa i polityki, Warszawa 2009

J. S. Nye jr., Konflikty międzynarodowe. Wprowadzenie do teorii i historii, Warszawa 2009

H.J. Morgenthau, Polityka między narodami, Warszawa 2010, rozdział 8: „Istota potęgi narodowej”, rozdział 9: „Składniki potęgi narodowej”


Uzupełniająca:
H. Münkler, Wojny naszych czasów, Kraków 2004 (rozdział: Ekonomia przemocy w nowych wojnach)

Z. Brzeziński, „Wielka szachownica: główne cele polityki amerykańskiej”, Warszawa 1998

Ł. Kamieński, Technologia i wojna przyszłości. Wokół nuklearnej i informacyjnej rewolucji w sprawach wojskowych, Kraków 2009 (fragment zakończenia: Ciąg dalszy nastąpi: biotechnologiczna RMA)

Ł. Kamieński, Nowy wspaniały żołnierz. Rewolucja biotechnologiczna i wojna XXI wieku, Kraków 2014

M. van Creveld, Zmienne oblicza wojny. Od Marny do Iraku, Poznań 2008
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Ignatianum w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)