Akademia Ignatianum w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Administracja i zarządzanie publiczne w wybranych krajach Unii Europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ADM-NL>POJP1S2.22
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Administracja i zarządzanie publiczne w wybranych krajach Unii Europejskiej
Jednostka: Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Grupy: I rok - Administracja niestacjonarna lic. - obieralne
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-23 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Wołek
Prowadzący grup: Artur Wołek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa
Wykład - Ocena końcowa
Efekty uczenia się:

Wiedza
Student posiada wiedzę dotyczącą zjawisk zachodzących we współczesnym świecie ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk odnoszących się do polityki publicznej
Powiązane efekty kierunkowe:
K1_W01, K1_W19
Metody weryfikacji:
Inne:Zależne od konkretnego kursu

Umiejętności
Student potrafi analizować zjawiska zachodzące w sferze publicznej
Powiązane efekty kierunkowe:
K1_U01, K1_U13
Metody weryfikacji:
Inne:Zależne od konkretnego kursu

Kompetencje społeczne
Student patrzy krytycznie na zjawiska zachodzące w sferze publicznej
Powiązane efekty kierunkowe:
K1_K01, K1_K10
Metody weryfikacji:
Inne:Zależne od konkretnego kursuTreści kształcenia:

Wykład:
Zmieniająca się administracja w zmieniającym się państwie: administracja w Europie na początku XXI w.

Kultura polityczna jako wyjaśnienie różnic w administracjach krajów europejskich. Modele w administracji europejskiej

Administracja centralna w wybranych krajach UE

Administracja terytorialna i samorząd terytorialny w wybranych krajach UE

Kontrola administracji

Europeizacja administracji w krajach Unii Europejskiej
Metody dydaktyczne:

Wykład:
wykład z dyskusją, prezentacja, analiza danych ilościowych
Oceny formujące:

Inne Zależne od konkretnego kursu:
Aktywny udział w zajęciach 20 proc.

Praca końcowa 80 proc.
Ocena końcowa:

Aktywny udział w zajęciach 20 proc.

Praca końcowa 80 proc.
Literatura:

Podstawowa:

  1. D. Bach-Golecka (red.), Gabinety polityczne. Narzędzia skutecznego rządzenia, Kraków-Nowy Sącz 200

  2. J. Czaputowicz (red.), Administracja publiczna. Wyzwania w dobie integracji europejskiej, Warszawa 2008

  3. J. Hausner (red.), Administracja publiczna, Warszawa 2005

  4. J. Hausner, Zarządzanie publiczne, Warszawa 2008

  5. B. Kudrycka, B. G. Peters, P. J. Suwaj (red.), Nauka administracji, Warszawa 2009Uzupełniająca:
Brak danychOpisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Ignatianum w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)